Sökning: "jämförande välfärdsstater"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jämförande välfärdsstater.

 1. 1. Arbetslöshet och livstillfredsställelse, var är det bäst att förlora jobbet? : En jämförande studie av arbetslöshets påverkan på kognitivt välmående i europeiska socialförsäkringsstrukturer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ely Strömberg; Theresia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Arbetslöshet; Kognitivt välmående; Välfärdsstater; Korpi och Palme; Omfördelningsparadoxen; Socialförsäkring;

  Sammanfattning : Arbetslöshet är ett av de största problemen för moderna välfärdsstater och påverkar individer på en rad områden. Det för med sig försämrad fysisk och psykisk hälsa, samt lägre kognitivt välmående vilket är en individs subjektiva värdering av sitt eget liv, hur nöjd en är med livet som helhet. LÄS MER

 2. 2. ARBETSLÖSHETENS PÅVERKAN PÅ SOCIAL EXKLUDERING : EN JÄMFÖRANDE STUDIE MELLAN OLIKA VÄLFÄRDSYSTEM OCH ÅLDERSGRUPPER I EUROPA

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aliisa Uotila; [2018]
  Nyckelord :Arbetslöshet; social exkludering; Europeiska välfärdsregimer; åldersgrupper; hälsa; inkomst; politisk inkludering;

  Sammanfattning : This research is about unemployment and how it effects on three dimensions of social exclusion: health, income deprivation and political activity. The aim is to investigate how age and welfare systems interact with unemployment’s impact on social exclusion. The analysis method used in this research paper is multilevel modelling. LÄS MER

 3. 3. Fertilitet i Frankrike och Italien : En kvantitativ studie om män och kvinnors överväganden kring att skaffa barn i Italien och Frankrike

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen

  Författare :Hanna Svensson; [2010]
  Nyckelord :Fertilitet; ojämlikhet; kostnad för barn; jämförande välfärdsstater;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka om skillnader finns mellan länderna Italien och Frankrike med avseende på deras överväganden kring att skaffa barn med speciellt fokus på moderns anställning samt om det föreligger könsskillnader i det avseendet. Den teoretiska utgångspunkten har varit McDonalds teori om familje- och arbetskonflikt i traditionella kulturer. LÄS MER