Sökning: "jämförande"

Visar resultat 1 - 5 av 3616 uppsatser innehållade ordet jämförande.

 1. 1. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
  Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

  Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel De Geer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Sammanfattning : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. LÄS MER

 3. 3. Andraspråkselevers skriftliga produktion : En jämförande analys av processbarhetsteori och performansanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pontus Lindström; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; kartläggning; språkutveckling; processbarhetsteori; performansanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken analysmetod av processbarhetsteorin och performansanalysen som ger mest användbar information om andraspråkselevers språkutveckling. För att synliggöra vilken information analysmetoderna visar, samlades data in genom analys av tre redan producerade andraspråkselevtexter. LÄS MER

 4. 4. EUROPEISKA KOMMISSIONEN: IHÄRDIG ELLER ANPASSNINGSBAR? Jämförande textanalys av Kommissionens ställningstaganden angående differentierad integration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Sjölund; [2020-12-29]
  Nyckelord :Differentierad integration; Europeisk integration; Neofunktionalism; Intergovernmentalism; Europeiska Kommissionen;

  Sammanfattning : The European Commission is historically seen as a supranational institution that prefers the member states in EU to be unified. The development in the EU has though proceeded towards more differentiation between the member states and they are now less unified. The thesis therefore aims to answer how the Commission reacts to this development. LÄS MER

 5. 5. Vad görs för att lösa bostadsbristen i våra storstäder? En jämförande studie om bostadsförsörjningsarbetet i Göteborg och Malmö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lars Gimborn; [2020-09-14]
  Nyckelord :Bostadsbrist; bostadspolicy; bostaden som universell rättighet; social housing; Housing shortage; housing policy; housing as a universal right; social housing;

  Sammanfattning : This dissertation is about how two of Sweden’s largest cities are working to resolve the housing crisis. The study focuses on the ways in which the municipal governments have responded to the clarification of their delegated housing responsibility which was issued in 2013 by examining their housing policies and activities during the period 2014 to 2019. LÄS MER