Sökning: "jämförelse 3d"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden jämförelse 3d.

 1. 1. Addressing intersection artifacts on textured, geometrically rendered vector data in 3D applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bjarni Ragnar Gudmundsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There exist various methods to render vector data in 3D applications. One such method is to render the data geometrically, where polyline data is tessellated into some geometry that is rendered on top of the 3D terrain. LÄS MER

 2. 2. Språkförskolan : En jämförelse mellan CAV- och VAV-system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Lundberg; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; ventilation; energi; simulering; byggnad; förskola; AutoCAD; Tyréns; språkförskolan;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks lönsamheten och energibesparingen av att byta ut befintligt CAV-system mot ett VAV-system i Språkförskolan som är belägen i Umeå på Marielund/Olofsdal området. Projektet utförs i samarbete med Tyréns i Umeå som är ett konsultföretag och ett av de ledande företagen inom samhällsbyggnad i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Atmosfärisk musik i 3D för datorspel : En jämförelse mellan stereomixning och hörlursanpassad 3D-mixning för datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Sten Hallström; [2019]
  Nyckelord :binaural; spatial; 3D; musik; spel; hörlur; mix; atmosfär;

  Sammanfattning : I den här studien utforskas tillämpandet av binaural processering för hörlursmixar till spelmusik. För att undersöka hur binauralt mixad atmosfärisk spelmusik upplevs av lyssnare, jämfört med vanlig stereomixad atmosfärisk spelmusik, har individuella lyssningstest genomförts. LÄS MER

 4. 4. CFD Simulation of Fluid Flow During Laser Metal Wire Deposition using OpenFOAM : 3D printing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jennifer Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The focus of this work was to simulate the fluid flow within a melt pool geometry, during an additive manufacturing process, implementing the CFD software OpenFOAM version 1806. Two separate models were created and run during this work, the first using a temperature mapping from a finite element (FE) model and the second being a free-standing model with Gaussian distributed laser beam striking down on the top surface. LÄS MER

 5. 5. 3D- modellering med LAS-data : Tester i ett licensierat- och i ett Open source-program

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Olov Nilsson; [2019]
  Nyckelord :LiDAR; 3D- modelling; ArcGIS Pro; QGIS; Software comparison; LOD2; LAS; 3D-modellering; ArcGIS Pro; QGIS; Programvarujämförelse; LOD2;

  Sammanfattning : Det har blivit mer populärt att skapa 3D-modeller bland kommuner och företag idag. Det går att visualisera de flesta föremål i 3D, vilket kan skapa större tydlighet och därmed ökad förståelse. LÄS MER