Sökning: "jämförelse av två romaner"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden jämförelse av två romaner.

 1. 1. Identitet och moral : En jämförelse mellan romanerna En levande själ av PC Jersild och Sången ur det kinesiska rummet av Sam Ghazi i ett posthumanistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Staffan Rudner; [2015]
  Nyckelord :posthumanism; science fiction; En levande själ; Sången ur det kinesiska rummet; PC Jersild; Sam Ghazi;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs i ett posthumanistiskt perspektiv två svenska romaner som diskuterar medvetandets natur och gränserna för det mänskliga. I En levande själ från 1980 av Per Christian (PC) Jersild (f. LÄS MER

 2. 2. ”… inte för allt för unga flickor” : En jämförelse av mottagandet av Kvinnogatan och Astarte

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Katarina Sandart; [2013]
  Nyckelord :receptionsstudie; agnes von krusenstjerna; karin boye; recensioner; dagspress; 1930; Gunilla Domellöf; Tomas Forser;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag jämfört mottagandet i dagspressen av Agnes von Krusenstjernas roman Kvinnogatan och Karin Boyes roman Astarte. Syftet med uppsatsen var att analysera och jämföra hur två romaner av författarinnor som är kända för sina moderna och progressiva verk togs emot av en framförallt manlig kritikerkår. LÄS MER

 3. 3. Wie was vermoord - en waarom? Een vergelijking tussen "De eetclub" van Saskia Noort en "De kroongetuige" van Maarten ’t Hart

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sofia Recksén; [2012-05-02]
  Nyckelord :nederländska; detectiveverhaal; detektivroman; misdaad; eetclub;

  Sammanfattning : Uppsatsen Vem blev mördad – och varför: en jämförelse mellan Middagssällskapet av Saskia Noort och Kronvittnet av Maarten ’t Hart handlar om hur man definierar en detektivroman och skillnaden mellan denna genre och andra romaner, det vill säga romaner som inte är detektivromaner. I uppsatsen jämförs de två romanerna Middagssällskapet och Kronvittnet med varandra för att avgöra om båda, en eller ingen av dem är en detektivroman. LÄS MER

 4. 4. Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Tord Eng; [2012]
  Nyckelord :Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; Kvinnor och äppelträd; Tord Eng; Witt-Brattström; Bergom-Larsson; Kerstin Engman; Sällskapet Moas Vänner; Eva Adolfsson; Johannesdal; Harry Martinson; Mor badar; Liter-Olle; Gamlingen; Sally; Fredrika; Bachtin; Figura; Modernismen; Proletärförfattare; Feministisk litteratur; Män i litteraturen; mor Sofi; Förskinnsbonden; Den skroige; mårbo; Videbonden; Glada Flickan; Mandala; Sallys söner;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka om en nära läsning av Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd med fokus på de manliga karaktärerna förmår öppna texten för tolkning på något nytt sätt, huvudsakligen i ett självbiografiskt perspektiv. Även den omtvistade frågan om Kvinnor och äppelträds strukturella uppbyggnad behandlas i uppsatsen. LÄS MER

 5. 5. Berättande som identitetsskapare? : En jämförelse mellan två romaner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Anna Stockbring; [2008]
  Nyckelord :narrativ; hermeneutik; talspråk; skrivspråk; Sandahl; Hassen Khemiri; invandrarsvenska; slangspråk; identitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har anknytning, men ingen direkt koppling, till b-uppsatsen Invandrarsvenska – ett ungdomsspråk?, därför kan man se denna uppsats både som fristående och som en del av Invandrarsvenska – ett ungdomsspråk? I uppsatsen har jag valt att titta närmre på det litterära verket Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri, som från början skulle ha fått ett större utrymme i Invandrarsvenska – ett ungdomsspråk? Ett öga rött publicerades 2003 och blev snabbt en omtalad bok eftersom den inte var skriven på korrekt grammatisk svenska. Den är skriven på vad som kom att kallas ”invandrarsvenska”, en form av talspråk, där det svenska språket blandats med slang och ord från andra språk. LÄS MER