Sökning: "jämförelse av två romaner"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden jämförelse av två romaner.

 1. 1. NON-EVIL MURDER? A study of different moral judgements in Agatha Christie's Appointment with Death and Evil under the Sun.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Sophie Homer; [2020-09-04]
  Nyckelord : Appointment with Death ; detective fiction; Agatha Christie; evil action; evil; Evil under the Sun ;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar konceptet ondskefullt agerande i två Agatha Christie-romaner meddetektiven Hercule Poirot, Appointment with Death (1938) och Evil under the Sun (1941)(svenska titlar Döden till mötes respektive Mord på ljusa dagen). Dessa romaner skiljer sig ihur det centrala mordet uppfattas; mordet på Mrs Boynton i Appointment with Death ter sigvara en moraliskt felaktig handling, men inte ond, medan mordet på Arlena Marshall i Evilunder the Sun är en ondskefull handling. LÄS MER

 2. 2. Lärarperspektiv på läsförståelseundervisning med fokus på utveckling av förståelseprocesser : En jämförande intervjustudie mellan svenska och ryska lärare verksamma i grundskolans fjärde år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Permjakova; Lena Ignérus; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelseundervisning; läsförståelse; förståelseprocesser; årskurs 4; läsförståelsesvårigheter; förebyggande och stödjande insatser;

  Sammanfattning : Enligt internationella kunskapsmätningar i läsförståelse, PIRLS, har svenska resultat varit dalande under några år i jämförelse med andra europeiska länders resultat. I den senaste PIRLS - mätningen såg resultaten ut att ha planat ut något och antyda uppgång. LÄS MER

 3. 3. Identitet och moral : En jämförelse mellan romanerna En levande själ av PC Jersild och Sången ur det kinesiska rummet av Sam Ghazi i ett posthumanistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Staffan Rudner; [2015]
  Nyckelord :posthumanism; science fiction; En levande själ; Sången ur det kinesiska rummet; PC Jersild; Sam Ghazi;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs i ett posthumanistiskt perspektiv två svenska romaner som diskuterar medvetandets natur och gränserna för det mänskliga. I En levande själ från 1980 av Per Christian (PC) Jersild (f. LÄS MER

 4. 4. ”… inte för allt för unga flickor” : En jämförelse av mottagandet av Kvinnogatan och Astarte

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Katarina Sandart; [2013]
  Nyckelord :receptionsstudie; agnes von krusenstjerna; karin boye; recensioner; dagspress; 1930; Gunilla Domellöf; Tomas Forser;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag jämfört mottagandet i dagspressen av Agnes von Krusenstjernas roman Kvinnogatan och Karin Boyes roman Astarte. Syftet med uppsatsen var att analysera och jämföra hur två romaner av författarinnor som är kända för sina moderna och progressiva verk togs emot av en framförallt manlig kritikerkår. LÄS MER

 5. 5. Wie was vermoord - en waarom? Een vergelijking tussen "De eetclub" van Saskia Noort en "De kroongetuige" van Maarten ’t Hart

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sofia Recksén; [2012-05-02]
  Nyckelord :nederländska; detectiveverhaal; detektivroman; misdaad; eetclub;

  Sammanfattning : Uppsatsen Vem blev mördad – och varför: en jämförelse mellan Middagssällskapet av Saskia Noort och Kronvittnet av Maarten ’t Hart handlar om hur man definierar en detektivroman och skillnaden mellan denna genre och andra romaner, det vill säga romaner som inte är detektivromaner. I uppsatsen jämförs de två romanerna Middagssällskapet och Kronvittnet med varandra för att avgöra om båda, en eller ingen av dem är en detektivroman. LÄS MER