Sökning: "jämförelse böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden jämförelse böcker.

 1. 1. Textens förtrollande värld : En didaktisk studie av Låt den rätte komma in och den lättlästa bearbetade versionen Vampyren i Blackeberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Easy-to-read literature; Teaching aid; John Ajvide Lindqvist; Låt den rätte komma in; Vampyren i Blackeberg; Lättläst; Läromedel; John Ajvide Lindqvist; Låt den rätte komma in; Vampyren i Blackeberg;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker relationen mellan lättlästa skönlitterära böcker och originalutgåvor genom en närstudie av John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in och den lättlästa versionen Vampyren i Blackeberg. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som skiljer sig i handlingen och vilka litterära aspekter som försvinner i en bearbetad lättläst text. LÄS MER

 2. 2. Partnering-en jämförelse med fastpris

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Edvin Winroth Jansson; Oskar Johansson; [2022]
  Nyckelord :Partnering; Fastpris; Samarbetsform; LOU; kommunikation; Samarbete; kvalitet; Ekonomi; Tid; Projekt; Samarbetsform.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Det finns olika sätt att upphandla och utföra ett byggprojekt. Samarbetet och samarbetsformen är en avgörande del i projektets resa och i utfallet av slutprodukten. Partneringprojekt även kallat samverkan är en samarbetsform som ökar mer och mer i byggindustrin. LÄS MER

 3. 3. Trygghetens utveckling i översiktsplaner : En innehållsanalys av Region Gotlands trygghetsutveckling ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Frida Carlström; [2022]
  Nyckelord :trygghet; offentliga rum; innehållsanalys; översiktsplan; Region Gotland;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Region Gotlands utveckling av hanteringen kring trygghet ur ett genusperspektiv har förändrats över tid i två olika översiktsplaner. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ samt en kvantitativ innehållsanalys av översiktsplanerna där uppkomsten av ord räknas samt en dokumentstudie där olika avhandlingar, studier och böcker ligger till grunden för de teorier som diskuteras med analysens resultat. LÄS MER

 4. 4. Digital läsning på lågstadiet : Den digitala läsningens påverkan på yngre elevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karin Haglund Claesson; [2021]
  Nyckelord :digital läsning; lågstadiet; svenska; uppföljning på läsning; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning lärare använder sig av digitala medel kontra traditionella böcker i årskurs 1–3 på lågstadiet, under tyst enskild läsning i ämnet svenska. Detta för att bidra med kunskap om vilken påverkan det kan ha på yngre elevers läsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Var det bättre förr? : En kvalitativ textanalys om den innehållsliga och språkliga komplexiteten i böcker skrivna på 1970- och 2010-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Billing; Cajsa Freudenthal; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på skönlitterära barnböcker, där två av böckerna är skrivna på 1970-talet och två av böckerna är skrivna på 2010-talet. Syftet med studien är att jämföra fyra frekvent lästa skönlitterära böcker för barn i åldern 8-10 år, för att granska om det råder några skillnader på språket och innehållets komplexitet. LÄS MER