Sökning: "jämförelse förr och nu"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden jämförelse förr och nu.

 1. 1. Vegetation i förändring - en jämförelse mellan två vattendrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Hanna Thosteman; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Restoring and meandering straightened streams is an important part of the Swedish environmental objective “Live lakes and water courses”. Restoration improves the living conditions for plants and animals that reside in or near the stream, and increases the uptake of excess nutrients leaking from nearby farmland. LÄS MER

 2. 2. Synen på skönlitteratur i gymnasieskolans läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erland Olsson; [2016]
  Nyckelord :Engelska; Gymnasieskolan; Läroplan; Läsning; Skönlitteratur; Svenska; Textanalys;

  Sammanfattning : I det följande kommer synen på skönlitteratur i gymnasieskolans läroplaner för svenska och engelska att undersökas. Detta innefattar både den nu gällande och tidigare läroplaner (Lgy70, Lpf94 och Lgy11), och en jämförelse mellan dem görs för att se hur läsning av litteratur har motiverats och legitimerats förr och hur detta har förändrats fram till idag. LÄS MER

 3. 3. Evolutionära effekter av fiske på gös?

  Magister-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Teresa Soler; [2015]
  Nyckelord :gös; Sander lucioperca; tillväxt; könsmognad; fiske; evolutionära effekter;

  Sammanfattning : Fisk betraktas numer som både en ekologisk och ekonomisk resurs som därför bör nyttjas på ett uthålligt sätt. Ett hållbart fiske innebär att människan ska kunna fortsätta fiska under lång tid framöver. Lagar och fiskeförvaltning reglerar fisket och påverkar därigenom fisk-bestånden, på kort men också på lång sikt. LÄS MER

 4. 4. Journalisters syn på källkritik : en jämförelse av två generationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Catarina Zarazua Mujo; Anna Lääkkö; [2012]
  Nyckelord :källkritik; faktorer som påverkar det journalistiska innehållet; ålderskillnader på Internet; generationer; arbetsrutiner; sociala medier; blogg;

  Sammanfattning : Att sprida en nyhet, uppmärksamma händelser och personer är det journalistyrket handlar om. Nu är detta inte bara en självklarhet för just journalister utan vem som helst med tillgång till internet kan numera ”agera” journalist. LÄS MER

 5. 5. Betraktarens berättelse : Hur familjefotografier aktiverar berättelser och minnen

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Linda Ljunggren; [2009]
  Nyckelord :Familjebilder; familjefotografier;

  Sammanfattning : Den fotografiska bilden fungerar som visuell kommunikation och identitetsskapande. Tekniken har utvecklats från analogt till digitalt och byggs numera upp av pixlar. Det finnsolika perspektiv på att betrakta. LÄS MER