Sökning: "jämförelse film roman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden jämförelse film roman.

 1. 1. Kärlek på film : En adaptionsanalys av Call Me by Your Name

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Yael Seligsohn; [2018]
  Nyckelord :adaption; adaptionsanalys; call me by your name; genus; queer; roman till film; berättarperspektiv; gay; homosexualitet; män; maskulinitet;

  Sammanfattning : En adaptionsanalys av hur verket Call Me by Your Name har överförts från roman till film. Uppsatsen fokuserar på hur kärlek och sexualitet mellan män kan adapteras, här genom en jämförelse mellan romanen Call Me by Your Name från 2007 och dess filmatisering från 2017. LÄS MER

 2. 2. The Great Gatsby – novel into movie : A Comparison of F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby and Baz Luhrmann’s Movie Adaptation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Melodi Haghanipour; [2016]
  Nyckelord :-;

  Sammanfattning : In this essay I will discuss alterations that have been made to the storyline of the novel The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald, when the novel is made into the movie with the same name. LÄS MER

 3. 3. Adaption - Tolkning, originalitet och intertextualitet i No Country for Old Men

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emil Andersson; [2013]
  Nyckelord :Adaption; Cormac McCarthy; No Country for Old Men; Emil; Andersson; Linda Hutcheon; Ethan; Joel; Coen; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur begreppet "original" ställs på kant i samband med adaptioner av litterära verk. Först klarläggs de teoretiska verktyg som sedan kommer appliceras på Cormac McCarthys roman No Country for Old Men för att ta reda på hur publiken som tar del av de olika verken, film som roman, i en viss ordning kommer betrakta det verk som tas del av först som ett original. LÄS MER

 4. 4. Liftarens Guide, från bokstäver till sifferkod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Frida Lundell; [2008]
  Nyckelord :Douglas Adams; adapionsanalys;

  Sammanfattning : I min uppsats har jag gjort en intermedial adaptionsanalys av Douglas Adams roman The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy och Hammer and Tong´s filmatisering med samma titel. Den teori som främst legat till grund för min analys är Roland Barthes strukturalistiska teori om de narrativa funktionerna, och jag har även använt mig av forskaren Brian McFarlane som har vidareutvecklat Barthes teori för att anpassa den för adaptionsstudier när roman blir film. LÄS MER