Sökning: "jämförelse gotland"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden jämförelse gotland.

 1. 1. Flerspråkighet i mellanstadiet : En kvantitativ och kvalitativ studie om flerspråkighet i skolan utifrån olika lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Merve Akan; Julianne Sands; [2021]
  Nyckelord :Modersmål; transspråkande; hjälpmedel; mellanstadielärare; klasslärare; förberedelseklasslärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån olika lärarperspektiv bidra med kunskap om hur både mellanstadielärare och förberedelseklasslärare på mellanstadiet arbetade med och stöttade flerspråkighet i mellanstadiet. Utifrån detta var syftet också att göra en jämförelse mellan olika klasslärares arbetssätt med flerspråkighet. LÄS MER

 2. 2. Utvecklad hanteringsprocessför hantering av kränkandesärbehandling : En studie genomförd på Region Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Julia Hansson; [2020]
  Nyckelord :abusive discrimination; AFS 2015:4; AFS 2001:1; investigation; management; procedures; process.; AFS 2015:4; AFS 2001:1; arbetssätt; hantering; kränkande särbehandling; process; utredning.;

  Sammanfattning : Det har i spåren efter svenska #metoo-rörelsen kunnat konstaterats att det råder en stor okunskap hos arbetsgivarna om de regler som gäller vid hanteringen av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I ett försök att göra en förändring till det bättre har därmed Region Gotlands hantering av kränkande särbehandling studerats. LÄS MER

 3. 3. Sy ända in i graven : Jämförelse mellan tre vikingatida gravfälts textilrelaterade fynd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Elin Johnsson; [2020]
  Nyckelord :textile production; Viking age; spindle whorls; weaving tablets; correspondence analysis; textilproduktion; vikingatid; sländtrissor; vävbrickor; korrespondens analys; Gotland; Barshalder; Broe; Ire;

  Sammanfattning : This essay will treat the Gotlandic textile production during the Viking period (790 AD­–1150 AD) by studying the three grave fields, Barshalder in Grötlingbo parish, Broe in Halla parish and Ire in Hellvi parish. The focus of the study are the textile related objects, spindle whorls, weaving tablets, needles and needle cases found at the grave fields. LÄS MER

 4. 4. Tillskottsbevattning i vårsäd : effekter på markvattenbalans och skörd

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Åsa Larsson; [2020]
  Nyckelord :bevattning; markvattenmagasin; markvattenhaltsmätningar; anpassad evapotranspiration; stressfaktor; vattenhushållning;

  Sammanfattning : Vattenbrist är den vanligaste skördebegränsande faktorn i världen och kommer sannolikt, både i Sverige och globalt öka i takt med klimatförändringarna. Samti-digt har Sverige förbundit sig till Agenda 2030 och en effektiv vattenanvändning. LÄS MER

 5. 5. Strategisk chock : Påverkan i svensk säkerhetsstrategi under tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Christofer Lennings; Emir Kadric; [2018]
  Nyckelord :Grand strategy; security strategy; strategic shock; defense bills; Sweden; Russia; Georgia; Crimea; strategi; säkerhetsstrategi; strategisk chock; försvarsbeslut; Georgien; Krim; Sverige; militärstrategi;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har Ryssland nyttjat det militära maktmedlet mot forna sovjetstater i syfte att uppnå politiska målsättningar. Skälen till detta är troligtvis flera, där Natos och EUs expandering till Rysslands närmaste intressesfär antas utgöra en väsentlig drivkraft. LÄS MER