Sökning: "jämförelse krig"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden jämförelse krig.

 1. 1. NYUPPTÄCKT BÖNBOK I SKARA. Proveniens, innehållslig och språklig analys, översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Solveig Eliasson; [2019-06-18]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Molitvoslov; handskrift; Skara Stifts- och landsbiblioteket; ryska krigsfångar;

  Sammanfattning : En handskriven bönbok hittades av en tillfällighet i Stifts- och landsbiblioteket i Skara,undersöktes av Antoаneta Granberg och Mirja Varpio och kom att ingå i en katalog överkyrkoslaviska böcker i Göteborgsregionen.1Proveniensen ät mycket oklar och enda belägg är en anteckning om inbindning 1951 vidRiksarkivets bokbinderi i Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Vägen till integration : civilsamhällets arbete med asylsökande från 2015 och framåt i Dalarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Olsson; [2019]
  Nyckelord :integration; flykting; asylsökande; civilsamhälle; social tillit; tillhörighet; kulturell identitet;

  Sammanfattning : Under 2015 ställdes Sverige inför en befolkningsförändring. En av konsekvenserna av krig och konflikter runt om i världens blev att mer än hundratusen flyktingar nådde våra gränser. I kontrast till flera andra länder i Europa välkomnade Sverige många människor som senare fick ett tillfälligt hem i någon av landets kommuner. LÄS MER

 3. 3. Kallt Krig. Är det dags igen?: En strukturfokuserad jämförelse av relationen mellan NATO och Ryssland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Carlsson; [2016]
  Nyckelord :NATOs utvidgning; rysk-georgiska kriget; missilförsvar; Krimkrisen; försvarsanslag; militära övningar i fält; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the early 1990s, NATO and Russia have cooperated in a number of areas. Relations grew stronger, even though there were clear contradictions in various fields. But the cooperation continued until the beginning of 2014 when Russia through violence annexed the Crimean peninsula. LÄS MER

 4. 4. Historieämnet i gymnasieskolan: En studie om historieundervisningen på gymnasiet ur elevperspektiv med fokus på etniska rötter.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kristian Selan; [2015]
  Nyckelord :Historia; utbildning; etniska rötter; intresse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad vissa elever i gymnasieskolan anser vara viktigast att lära sig inomhistorieämnet samt att se om det finns några skillnader mellan elever som har svenska rötter och elever med ut-ländsk härkomst. Studien har genomförts med hjälp av en enkätundersökning samt några kompletterande inter-vjuer i samband med dessa. LÄS MER

 5. 5. Är du ett barn eller en vuxen? En utredning om ensamkommande ungas rättsliga ställning i asylprocessen och en jämförelse mellan åldersbedömningen i Sverige och Storbritannien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Karlsson; [2014]
  Nyckelord :ensamkommande barn; åldersbedömning; migrationsprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ensamkommande unga som flyr undan krig eller förföljelse i sitt hemland möts i det nya landet av en migrationsprocess där åldern är central för prövningen av uppehållstillstånd. Anledningarna till det är flera. Bland annat tillerkänns personer under 18 år bostad, utbildning och sjukvård. LÄS MER