Sökning: "jämförelse läromedel matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden jämförelse läromedel matematik.

 1. 1. Variationsmönster i algebra på mellanstadiet : En analys av läromedels algebraiska uttryck och ekvationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nathalie Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Algebra; variabel; uttryck; ekvation; variationsteori; läromedelsanalys; årskurs 6;

  Sammanfattning : Denna studie är en läromedelsanalys som granskar algebraiska uttryck och ekvationer i två läromedel för årskurs 6: Koll på Matematik 6A och Mattedirekt borgen 6A. Studiens syfte är att studera algebraiska uttryck och ekvationer utifrån variationsteorins fusion, kontrast och generalisering. LÄS MER

 2. 2. Har läromedlet betydelse? : En kvalitativ studie med fokus på elever med svenska som andraspråks lösningar av textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Possbeck; Johanna Steen; [2021]
  Nyckelord :Matematik; svenska som andraspråk; textuppgifter; lösningsförmåga; representationsformer; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Vi studenter har under vår studietid observerat avsaknaden av läromedel för elever med svenska som andraspråk i matematik vilket väckt en nyfikenhet till vidare forskning inom området. Den här studien är utförd i tre olika klasser innehållande elever med svenska som andraspråk. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning i läromedel : En läromedelsgranskning av kritiska aspekter och variationsmönster i matematik för årskurs 5.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anton Svensson; [2020]
  Nyckelord :Problemlösning; problemlösningsuppgift; kritiska aspekter; kritiska drag; variationsmönster; lärandeobjekt; läromedel; öppna problem; slutna problem; rika problem.;

  Sammanfattning : Denna studie är en läromedelsanalys som inriktar sig på två läromedel anpassade för årskurs fem och dess problemlösningsuppgifter. Läromedlen som undersöks i studien är Prima Formula matematik 5 och Mera Favorit matematik 5B. LÄS MER

 4. 4. En studie av lärandeobjektet längd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Kajsa Eklund; [2020]
  Nyckelord :learning study; längd; matematik; undervisningsmetodik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att redogöra för påverkan på elevernas inlärning i relation till undervisningsmetoden; laborativt arbete samt arbete i läromedel. Det lärandeobjekt som behandlades på två skilda sätt är längd. LÄS MER

 5. 5. Läromedelsanalys inom matematik årskurs 6 : En empirisk studie med grund i det socialsemiotiska multimodala perspektivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecca Ward; Sofie Theorin; Victoria Åstrand; [2020]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; inlärning; utbildning; textproblem; multimodalitet; multimodal analys;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på problemlösning inom matematik. Studien åskådliggör tillgängligheten av olika modaliteter i problemlösningsuppgifter inom två läromedel för årskurs 6. LÄS MER