Sökning: "jämförelse mellan arabiska och svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden jämförelse mellan arabiska och svenska.

 1. 1. Väpnad eller väpnat jihad? Svår eller svårt sudoku? En undersökning av genustilldelningen hos ett antal icke-engelska importord i svenskan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anders Johansson; [2015-10-23]
  Nyckelord :genus tilldelning ; importord; svenska;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SV2140, 15 hp.Svenska språketVårterminen 2015Handledare: Anna Hannesdóttir... LÄS MER

 2. 2. Lexikal förmåga hos en- och flerspråkiga barn Sambandet mellan lexikal variation, ordmobilisering och nonordsrepetition

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Linn Kjellberg; Sara Melin; [2013]
  Nyckelord :flerspråkiga; TTR; ordflöde; nonord; lexikal förmåga.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka den lexikala förmågan hos en- och flerspråkiga (svensk-arabiska) barn med typisk språkutveckling. Studien utfördes genom att undersöka ordmobilisering och förmågan att repetera nonord på både svenska och arabiska samt lexikal variation i samtal på svenska. LÄS MER

 3. 3. A Comparison of Arabic Literature Translation into English and Swedish : Inverstigating Domestication in the Translation of Arabic Cultural Words - Imarat Yaqubyan as acase in point

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Lamia Al Taai; [2011]
  Nyckelord :Arabic Cultural Words; Arabic-English Translation; Arabic-Swedish Translation; Domestication; False Domestication; Pedersen’s Strategies; The Yacoubian Building; Yacoubians Hus;

  Sammanfattning : Imarat Yaqubyan is a contemporary Arabic novel that encompasses an intensive and variable Arabic culture; this study contains a survey in tables of cultural words, according to Newmark’s categories, “material culture”, “social culture”, “originations”, and  “gestures and habits”, as well as their correspondences in the English and the Swedish translated novel versions. In this tripled language study, Arabic, English and Swedish, I undertake a qualitative comparison between the translation strategies used by each translator of the English and Swedish versions. LÄS MER

 4. 4. Ordförråd på modersmål hos barn i förskoleklass i Sverige : en jämförelse mellan tvåspråkiga och enspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Sabina Alkass Yousef; Hanna Bergström; [2011]
  Nyckelord :Simultan tvåspråkighet; ordförråd; fonologiskt ordflöde;

  Sammanfattning : I samhället kommer vi ofta i kontakt med tvåspråkighet, så även på logopedmottagningar runt om i landet. Det kan vara svårt att genomföra språkbedömningar på barn med flera modersmål eller annat modersmål än svenska. LÄS MER

 5. 5. Perception och produktion av intonation och rytm hos barn med flerspråkig bakgrund : Testning med ITAP

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Maja Bjuggren; Emmy Hadvall; Linda Nordenberger; [2010]
  Nyckelord :prosodi; barn med flerspråkighet; icke-språkligt test; ITAP; perception; produktion;

  Sammanfattning : Prosodi varierar mellan olika språk och innefattar det talade språkets rytm, melodi och dynamik. Flerspråkighet blir allt vanligare i det svenska samhället, vilket gör det viktigt att studera flerspråkighet ur ett logopediskt perspektiv. LÄS MER