Sökning: "jämförelse mellan island och sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden jämförelse mellan island och sverige.

 1. 1. Land use changes and its consequences on moose habitat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ida Olofsson; [2017]
  Nyckelord :land use change; habitat selection; moose calf mortality; Öland; agricultural landscapes;

  Sammanfattning : Human land use can reduce the amount and quality of wildlife habitats. During recent years, a high moose calf summer mortality have been discovered on Öland. Öland is a predator-free island in Sweden that is dominated by agriculture and presence of humans and grazing livestock. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning av laborationeri biologi : Jämförelse av Sverige och Island

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Brynja Gunnlaugsdottir; [2016]
  Nyckelord :formativ bedömning; gymnasium; laborationer; isländsk; svensk;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka hur formativ bedömning används vidlaborationer i biologi på gymnasiet, i Sverige och Island.För att uppnå dessa syften har jag använt mig utav semistrukturerade intervjuer med sexlärare; tre svenska och tre isländska. LÄS MER

 3. 3. Gröna taks samhällsekonomiska nytta och kostnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sandra Selander; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : City densification in Sweden has decreased the amount of green areas in Swedish cities. This undermines the existing ecosystem services that could for instance provide climate change mitigation and adaption. Green roofs are considered to be a product that can strengthen or substitute the urban ecosystem services produced by natural vegetation. LÄS MER

 4. 4. Nöjdhet hos kvinnor som väljer planerad hemförlossning i de nordiska länderna

  Magister-uppsats,

  Författare :Åsa Larsson Lantz; Linda Jonsson; [2014-01-27]
  Nyckelord :Hemförlossning; stöd; autonomi; ; nöjdhet; Homebirth; support; autonomy; satisfaction;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endast ett fåtal kvinnor i Sverige och övriga nordiska länder väljer en planerad hemförlossning. Organisationen för en planerad hemförlossning varierar mellan de nordiska länderna. LÄS MER

 5. 5. Arbete med barn med inlärningssvårigheter – Jämförelse mellan två skolsystem Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :Neuropedagogik; Inkludering; Exkludering; Inlärnin;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att jämföra två olika pedagogiska skolsystem. Det ena systemet är Arrowsmith-programmet(exkludering) och finns i Kanada. Det bedrivs på Eaton Arrowsmith School. Det andra skolsystemetfinns i Island/Sverige(inkludering). LÄS MER