Sökning: "jämförelse mellan island och sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden jämförelse mellan island och sverige.

 1. 1. Sveriges sak är Finlands : En jämförande säkerhets- och försvarspolitisk innehållsanalys

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Pierre Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sweden; Finland; Security; Defence; Nato; Russia; EU; Military; policies; comparison; Sverige; Finland; Säkerhetspolitik; Försvarspolitik; Nato; Ryssland; EU; militär; jämförelse; försvar; svensk-finsk; samarbeten;

  Sammanfattning : De nordiska staterna delar förutom det geografiska läget också en sammanflätad historia och värdegemenskap. Trots många likheter så skiljer sig och också länderna sig åt gällande de valda försvars- och säkerhetspolitiska inriktningarna. Av de fem nordiska staterna är tre av dem Nato-medlemmar: Norge, Danmark och Island. LÄS MER

 2. 2. Land use changes and its consequences on moose habitat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ida Olofsson; [2017]
  Nyckelord :land use change; habitat selection; moose calf mortality; Öland; agricultural landscapes;

  Sammanfattning : Human land use can reduce the amount and quality of wildlife habitats. During recent years, a high moose calf summer mortality have been discovered on Öland. Öland is a predator-free island in Sweden that is dominated by agriculture and presence of humans and grazing livestock. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning av laborationeri biologi : Jämförelse av Sverige och Island

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Brynja Gunnlaugsdottir; [2016]
  Nyckelord :formativ bedömning; gymnasium; laborationer; isländsk; svensk;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka hur formativ bedömning används vidlaborationer i biologi på gymnasiet, i Sverige och Island.För att uppnå dessa syften har jag använt mig utav semistrukturerade intervjuer med sexlärare; tre svenska och tre isländska. LÄS MER

 4. 4. Gröna taks samhällsekonomiska nytta och kostnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sandra Selander; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : City densification in Sweden has decreased the amount of green areas in Swedish cities. This undermines the existing ecosystem services that could for instance provide climate change mitigation and adaption. Green roofs are considered to be a product that can strengthen or substitute the urban ecosystem services produced by natural vegetation. LÄS MER

 5. 5. Nöjdhet hos kvinnor som väljer planerad hemförlossning i de nordiska länderna

  Magister-uppsats,

  Författare :Åsa Larsson Lantz; Linda Jonsson; [2014-01-27]
  Nyckelord :Hemförlossning; stöd; autonomi; ; nöjdhet; Homebirth; support; autonomy; satisfaction;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endast ett fåtal kvinnor i Sverige och övriga nordiska länder väljer en planerad hemförlossning. Organisationen för en planerad hemförlossning varierar mellan de nordiska länderna. LÄS MER