Sökning: "jämförelse mellan religioner"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden jämförelse mellan religioner.

 1. 1. Profeten och den heliga skriften : En studie och analys av fyra religionsläroböcker mellan åren 1994-2014

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktor Sjöström; [2016]
  Nyckelord :Religion; läroböcker; innehålls och jämförelse analys; Edward W Said; Orientalism; Muhammed; Koranen.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Målet med min studie är att undersöka och analysera fyra olika läromedel avsedda för högstadieskolan utifrån termen orientalism. Hur gestaltas Muhammed och koranen i de utvalda läroböckerna utifrån Edward W Saids teori och terminologi orientalismen. LÄS MER

 2. 2. Den decentraliserade läromedelsgranskningen : En analys av läromedelsgranskningen i religionsämnet efter 1991- utifrån hermeneutisk ansats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Richard Fernström; [2016]
  Nyckelord :Granskning; Läromedelstexter; Läroböcker; Religion; Didaktik; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som undersöks i läromedelsgranskningar inom religionskunskapsämnet gjorda efter att staten avslutade sin centrala granskning 1991. Fokus är vilket syfte forskarna har med sina läromedelsgranskningar samt vad som undersöks i utvalda granskningar av religionskunskapsläromedel mellan 1991-2015. LÄS MER

 3. 3. Den decentraliserade läromedelsgranskningen : En analys av läromedelsgranskningen i religionsämnet efter 1991- utifrån hermeneutisk ansats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Björn Falkevall; [2016]
  Nyckelord :Läromedelstexter; Läroböcker; Religion; Didaktik; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som undersöks i läromedelsgranskningar inom religionskunskapsämnet gjorda efter att staten avslutade sin centrala granskning 1991. Fokus är vilket syfte forskarna har med sina läromedelsgranskningar samt vad som undersöks i utvalda granskningar av religionskunskapsläromedel mellan 1991-2015. LÄS MER

 4. 4. Religionsbokens utveckling från 1950-talet till 2000-talet : En jämförande analys av två religionsböcker från svenska skolans undervisningsmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Sundberg; [2012]
  Nyckelord :religion; läromedel; värderande analys; kristen synvinkel; värderingar i läroböcker.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i syfte att genom en värderande textanalys undersöka likheter och skillnader mellan två av svenska skolans läroböcker i religion. Erland Ehnmarks Världsreligionerna från 1955 samt Söka Svar från 2009, av Leif Eriksson, Malin Mattsson Flenngård och Uriel Hedengren. LÄS MER

 5. 5. Två samhällen, två religioner: En jämförelse mellan den romerska och den gallisk-keltiska religionen utifrån ett samhällsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Linnea Lidh; [2012]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER