Sökning: "jämförelse mellan skolan i Sverige och Irak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jämförelse mellan skolan i Sverige och Irak.

  1. 1. Flykt från en verklighet till en annan : En jämförelse av rutiner mellan fyra boenden för ensamkommande flyktingbarn

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Sofie Ragnarsson; Sandra Brask; [2009]
    Nyckelord :unaccompanied refugee children; adolescents; youth hostels; routines; ensamkommande flyktingbarn; ungdomsboenden; rutiner;

    Sammanfattning : Titel:               FLYKT FRÅN EN VERKLIGHET TILL EN ANNAN. EN JÄMFÖRELSE AV RUTINER MELLAN FYRA BOENDEN FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN    Författare:      Brask, Sandra Ragnarsson, Sofie Handledare:    Drugge, Gunnel   Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete 21-40 poäng C-uppsats, 15 poäng Ht 2009         Sammanfattning Under 2008 kom 1510 flyktingbarn och ungdomar till Sverige utan vårdnadshavare. LÄS MER