Sökning: "jämförelse mellan skolan i usa och sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden jämförelse mellan skolan i usa och sverige.

 1. 1. Injury prevention in vehicle side collisions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Olof Lidström; Oscar Edling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In America around 30% of all fatal car collisions are a result of side collisions. Furthermore, in Europe between 28% to 38% of all side collisions results in serious injury or death. There are existing protection systems to minimize the risk of injury. LÄS MER

 2. 2. Religion och politik - Hur den konservativa högern påverkar undervisningen inom amerikansk skolundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Filippa Marcias Sivberg; Filippa Marcias Sivberg; [2013]
  Nyckelord :Amerikanska offentliga skolan; Homosexualitet; Abort; Sexualundervisning; Skapelselära; Utvecklingslära; Styrdokument; Religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet för uppsatsen var att undersöka förhållandet mellan religion och politik i det amerikanska samhället med fokus på hur kristendomen påverkar skolundervisningen. Fokus har lagts på områdena: sexualundervisning, homosexualitet, abort och skapelselära kontra utvecklingsteori. LÄS MER

 3. 3. Barnens rättigheter i grundskolan i Sverige och i USA, New York

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nur Karwanchi; Irmela Zekic; [2011]
  Nyckelord :Barnens rättigheter; FN:s barnkonvention; värdegru;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt övergripande syfte är att se vad som framkommer vid en jämförelse av barnens rättigheter i den offentliga grundskolan i USA, New York och i Sverige.Huvudfrågor: Vad framkommer vid en jämförelse mellan värdegrunden i den svenska obligatoriska skolan och för motsvarande skolform i USA, New York? Vilka rättigheter har barnen i skolan enligt det internationella dokumentet, FN:s barnkonvention?Metod och material:Metoden vi använt oss av i vår studie är en kvalitativ studie i form av en dokumentanalys. LÄS MER

 4. 4. Serviceerbjudande : En jämförelse av skola och omsorg mellan Sverige och Virginia (USA).

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomi

  Författare :Eva Ackerstierna; [2010]
  Nyckelord :Offer; service; quality; marketing; education; Sweden; Virginia USA .; Erbjudande; service; kvalitet; marknadsföring; utbildning; Sverige; Virginia; USA;

  Sammanfattning : Syfte: Mitt val av ämne härstammar från egna reflektioner och erfarenheter av att bo och leva i USA ett antal år. Jag har successivt insett att det är större skillnad mellan våra kulturer än vad jag hade förväntat mig. Med tre barn i skolan är kontaktytan mot utbildning stor och det går inte att undvika att göra jämförelser. LÄS MER

 5. 5. Sexualupplysning till unga en jämförelse mellan diskurser i Sverige och USA

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Andersson-Ax; Julia Bahner; [2009-01-15]
  Nyckelord :avhållsamhet; sexualundervisning; sex och samlevnad; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se vilka diskurser vi kan lokalisera inom riktlinjer gällande, och forskning på, området sexualupplysning till ungdomar i Sverige och USA och att sedan analysera och jämföra de olika diskurser vi funnit. Vi ville även ta reda på vilka konsekvenser de olika tankesätten skulle kunna ha i ungdomars vardag. LÄS MER