Sökning: "jämförelse mellan usa och sverige utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden jämförelse mellan usa och sverige utbildning.

 1. 1. Bilden av den amerikanska kvinnan : En studie av svenska reseskildringar från 1850-talet om Amerika och hur författare beskrivit kvinnorna i landet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anthon Cederwall; [2019]
  Nyckelord :Culture meetings; Gender; Image; America USA ; Sweden; thought patterns; Kulturmöten; Genus; Bild; Amerika USA; Sverige; Tankemönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en del av historien med ett nytt perspektiv. Den handlar om hur kvinnor i Amerika/USA skildras utifrån reseskildringar av Fredrika Bremer och Lovisa Mathilda Nettelbladt. LÄS MER

 2. 2. Positiv särbehandling och etnisk tillhörighet vid antagning till universitet - en jämförelse mellan Sverige och USA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rasmus Kjulin; [2013]
  Nyckelord :rättsvetenskap; komparativ rätt; universitet; positiv särbehandling; etnisk tillhörighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Högre utbildning är enligt många ett viktigt redskap i strävan efter att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etniskt och kulturellt ursprung. Ett sätt för en stat att påskynda utvecklingen mot lika rättigheter och ge fler tillträde till utbildning kan vara att använda sig av positiv särbehandling. LÄS MER

 3. 3. Serviceerbjudande : En jämförelse av skola och omsorg mellan Sverige och Virginia (USA).

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomi

  Författare :Eva Ackerstierna; [2010]
  Nyckelord :Offer; service; quality; marketing; education; Sweden; Virginia USA .; Erbjudande; service; kvalitet; marknadsföring; utbildning; Sverige; Virginia; USA;

  Sammanfattning : Syfte: Mitt val av ämne härstammar från egna reflektioner och erfarenheter av att bo och leva i USA ett antal år. Jag har successivt insett att det är större skillnad mellan våra kulturer än vad jag hade förväntat mig. Med tre barn i skolan är kontaktytan mot utbildning stor och det går inte att undvika att göra jämförelser. LÄS MER

 4. 4. Psykologiska kontrakt och anställningsrelationer -En empirisk studie om förväntningar på arbetsgivaren

  C-uppsats,

  Författare :Susanne Klintestam; [2008-02-21]
  Nyckelord :Psykologiska kontrakt; anställningskontrakt; anställningsrelationer; serviceklass; mellanliggande klass; arbetarklass;

  Sammanfattning : Ett av mina syften var att undersöka om det finns likheter mellan Goldthorpes begrepp anställningsrelationer och psykologiska kontrakt. I min teoretiska jämförelse har jag funnit att det finns likheter mellan anställningsrelationen i arbetarklassen och psykologiska kontrakt av transaktionellt innehåll. LÄS MER

 5. 5. Etik hos revisorer - En pilotstudie över svenska auktoriserade revisorers förmåga till etiskt resonemang

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Lundell; Thérèse Holmström; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:. På senare tid har det inträffat ett flertal händelser som har lett till ifrågasättande av en rad yrkesgruppers moral och etik. Då det i samhället kontinuerligt skapas nya oprövade situationer ställs yrkesutövare, däribland revisorer, inför etiska överväganden. LÄS MER