Sökning: "jämförelse svenska och engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden jämförelse svenska och engelska.

 1. 1. A Method for Automatic Question Answering in Swedish based on BERT

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tove Tengvall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents a method for doing automatic reading comprehension in Swedish. The method is based on BERT, a pre-trained Swedish neuralnetwork language model, which was fine-tuned on a Swedish question-answer corpus. LÄS MER

 2. 2. Down, down to Goblin-town — En kontrastiv studie av översättningen av verser i J.R.R. Tolkiens The Hobbit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hannes Jansson Möller; [2020]
  Nyckelord :vers; rim; Tolkien; rimband; rimflätning; översättning; strof; allitteration; assonans; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks översättning av verser från engelska till svenska. Texten som ligger till grund för undersökningen är J.R.R. LÄS MER

 3. 3. Jämföra och storleksordna tal i bråkform : En litteraturstudie om elevers förståelse för storleksordning och jämförelse av tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning; Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Alexander Wallinder; Alexander Johansson; [2020]
  Nyckelord :bråk; matematik; missuppfattningar; storleksordna; jämföra;

  Sammanfattning : Elevers kunskaper i matematik visar sig gång efter annan vara bristfällig. Flertalet internationella studier har blottat elevers svaga förståelse för tal i bråkform. LÄS MER

 4. 4. Engelsk pluralform i ryskan och svenskan : en jämförelse av lånord

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Niklas Streng; [2020]
  Nyckelord :lånord; engelsk pluralform; ryska; svenska; kepsbildning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete jämför engelsk pluralform i ryskan och svenskan. Primärt undersöks och jämförs ett antal utvalda ryska och svenska ord (i svenska språket även kallade kepsbildningar), där den engelska pluralformen kommit att användas som singularform i ryskan och svenskan. LÄS MER

 5. 5. Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital? : En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Enqvist Karapashali; Amanda Mazloomian Svalland; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; voluntary disclosure; knowledge intensive companies; non-knowledge intensive companies; Intellektuellt kapital; frivillig redovisning; kunskapsintensiva företag; icke kunskapsintensiva företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital?- En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företagNivå: C-uppsats, Examensarbete inom företagsekonomiFörfattare: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist KarapashaliHandledare: Peter LindbergDatum: 2020, januari Syfte: Syftet är att undersöka omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i årsredovisningar för svenska börsnoterade företag. Utöver syftet tas även fem problemformuleringar fram som sedan besvaras i studiens slutsats. LÄS MER