Sökning: "jämförelse sverige england skolor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jämförelse sverige england skolor.

 1. 1. Låt oss prata om sex - En studie om högstadieelever- och lärares syn på sex- och samlevnadsundervisningen

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Bayne; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sex- och samlevnadsundervisningen har förändrats mycket under de senaste 100 åren. Från att vara något man inte talade om till något som vi diskuterar öppet och kan hitta information om överallt. Just den här tillgången till information som dagens ungdomar har, gör sex- och samlevnadsundervisningen på skolan ännu viktigare. LÄS MER

 2. 2. Språket som förutsättning för framgång i skolan : En komparativ studie om undervisning av elever med utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mikael Andersson; Linda-Maria Blad; [2006]
  Nyckelord :Elever med utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever med utländsk bakgrund klarar sig i skolan i England jämfört med Sverige. Syftet är också att se om olika undervisningssätt leder till olika resultat. LÄS MER