Sökning: "jämförelse två epoker"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden jämförelse två epoker.

 1. 1. Jämförelse av olika GNSS-mottagare : Mätnoggrannhet i plan och höjd vid användande av nätverks-RTK

  M1-uppsats,

  Författare :Andreas Larsson; Patrik Söder; [2017]
  Nyckelord :GNSS; NRTK; Accuracy; Comparing; GNSS; NRTK; Mätnoggrannhet; Jämförelse;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka och jämföra mätnoggrannheten vid NRTK-mätningar hos tre olika GNSS-mottagare i olika prisklass. GNSS-mottagarna som användes är SatLab 300, Leica Viva GS15 och Trimble R10. Studien delades in i två olika mätserier. LÄS MER

 2. 2. Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010-talet : en kvalitativ textanalys av fyra regeringars deklarationer i jämförelse mellan neutralitets- och solidaritetspolitik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Eric Hammarlind; [2016]
  Nyckelord :Swedish Security Policy; Strategic Narrative; International Relations; Neutrality; Nonalignment; National Identity; Securitization; Svensk Säkerhetspolitik; Strategiskt narrativ; Strategisk kultur; Neutralitet; Alliansfrihet; Nationell identitet; Säkerhetisering; Lämplighetslogik.;

  Sammanfattning : Is the credibility of today's Swedish security policy under question? Through two world wars and the years that followed Sweden has invoked a policy of neutrality and military nonalignment. This policy has come to be perceived as an integral part of the Swedish national identity. LÄS MER

 3. 3. De nya ämnesplanerna i svenska och den nya betygsskalan : En jämförelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carolina Olsson; [2011]
  Nyckelord :Kursplaner i Svenska A-c; Ämnesplanerna i Svenska 1-3; betygsskala IG-MVG; betygsskala F-A;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se skillnaderna mellan de nya ämnesplanerna i Svenska jämför med de nuvarande kursplanerna. Det är även att se skillnaden mellan betygsskalorna IG-MVG och F-A. LÄS MER

 4. 4. Läroböckers värdegrund En undersökning av hur tre läromedel för högstadiet i historia förmedlar skolans värdegrund, som den uttrycks i Lpo94, i framställningen av två historiska perioder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kaj Johansson; [2002]
  Nyckelord :Education; Värdegrund; Grundskolan; Läromedel; Historia; Pedagogik;

  Sammanfattning : Examensarbetet försöker mäta och beskriva huruvida den värdegrund som uttrycks i grundskolans läroplan (Lpo94) återfinns i läroböcker för högstadiet i ämnet historia. Arbetet består av en litteraturstudie samt en kvalitativ textanalys av tre läroböckers beskrivningar av två olika historiska epoker. LÄS MER