Sökning: "jämförelse två tidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden jämförelse två tidningar.

 1. 1. Två sidor av krisen i Venezuela : En komparativ studie av svenska och colombianska tidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Habiba Zamayeri; Viviana Sáenz Badillo; [2019]
  Nyckelord :Guaidó; kvalitativ textanalys; kvantitativ innehållsanalys; Maduro; Venezuela;

  Sammanfattning : Det har rapporterats väldigt flitigt i medierna om den pågående krisen i Venezuela. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ser det ut med rapporteringen under en månads tid (februari 2019). LÄS MER

 2. 2. Islam och Terrorism i Massmedier : En diskursanalys av hur Islam och Terrorism framställs i svenska dagstidningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Bahar Erguner; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien beskriver medias framställning av islam utifrån specifikt tre dagstidningar. Syftet är att undersöka medias framställning av islam, specifikt i tre svenska dagstidningar år 2001 och 2011: Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 3. 3. Using the F-measure to test formality in sports reporting : A comparison of the language used in soccer and horse polo articles in two British newspapers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Daniel Eriksson; [2017]
  Nyckelord :register; f-measure; formality; soccer; horse polo; register; f-measure; formalitet; fotboll; hästpolo;

  Sammanfattning : This paper investigates the formality level of the language used in twenty articles from two sports that seem to cater to different social classes (soccer and horse polo). The articles that serve as the data were published in two different types of British newspapers, one broadsheet (The Daily Telegraph) and one tabloid (The Daily Express) from September 2010 through November 2017. LÄS MER

 4. 4. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 5. 5. Två klasser, två tidningar och två skilda verkligheter : En komparativ analys av nyhetsrapporteringen i The Sun och The Daily Telegraph inför den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Julia Forssell; Josefine Thureson; [2016]
  Nyckelord :Brexit; demokrati; euroskepticism; folkomröstning; klass; kvalitativ textanalys; massmedieretorik; medielogik; populism; verklighetsbilder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att urskilja likheter och skillnader mellan de verklighetsbilder som de brittiska tidningarna The Sun och The Daily Telegraph skapade åt sina läsare veckan innan Storbritanniens folkomröstning om medlemskapet i EU. Uppsatsen har sin utgångspunkt i teorierna om gestaltning, medielogik och kunskapsklyftan. LÄS MER