Sökning: "jämförelseobjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet jämförelseobjekt.

 1. 1. Kvalificerade säkerhetsärenden. Om partsinsyn, sekretess & särskilda ombud. Artikel 1 tilläggsprotokoll 7

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Holm; [2023-04-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med terrorlagstiftningen menar man typiskt sett den samlade lagstiftningen mot terrorrelaterad brottslighet i sin helhet. Till den del man talar om de regler som straffbelägger terroristaktioner i sig finns de närmare bestämmelserna härom i terroristbrottslagen (2022:666). LÄS MER

 2. 2. Ett projekt med två verksamheter : Potentiella möjligheter och konflikter som uppstår av att ha en förskola i ett flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Villiam Dahlberg; Ella Eriksson; [2023]
  Nyckelord :: förskola; bostadshus; Täby; samspel; yteffektivt; bostadskomplement; bottenvåning.;

  Sammanfattning : I en stad som växer ökar behovet av bostäder och därmed behovet av fler samhällsnyttigaverksamheter. Med en begränsad yta för expandering och därav högre krav på yteffektiva lösningar ärett alternativ att utnyttja samma markyta för flera funktioner. I denna studie berörs hur en förskola kansamspela med ett flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas värderares objektivitet vid användning av artificiell intelligens under fastighetsvärderingsprocessen för kommersiella fastigheter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Adam Norrman; Daniel Sandgren; [2022]
  Nyckelord :: Property valuation; commercial real estate; artificial intelligence; automated valuation models; Fastighetsvärdering; kommersiella fastigheter; artificiell intelligens; automatiserade värderingsmodeller; tillförlitlighet; objektivitet;

  Sammanfattning : The essay deals with what previous research exists within real estate valuation with artificial intelligence as well as the traditional real estate valuation process. Furthermore, it explains how the traditional property valuation process works and then further research on property valuation with artificial intelligence. LÄS MER

 4. 4. Fastigheter med både industri- och bostadsändamål - en ovanlig kombination

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Lukas Almlöf; [2022]
  Nyckelord :Småindustri; småhus; kombinationsfastighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka faktorer som påverkar kombinationen av fastigheter inom detaljplanerat område som är taxerade för både bostadsändamål och industriändamål. Detta har gjorts genom litteraturstudier av relevanta lagar, och förordningar, en kvantitativ undersökning av fastigheter som är taxerade för ändamålen, en intervju med fastighetsvärderare samt en analys. LÄS MER

 5. 5. Värdering av unika småhusfastigheter på en marknad med stiltje : En studie med fokus på helikopterplatta och annat

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anders Larsson; Roden Sido; [2022]
  Nyckelord :Valuation methods; Housing properties; Uncertainty; Unique characteristics; Värderingsmetoder; småhus; osäkerhet; unika egenskaper;

  Sammanfattning : Rapporten undersöker hur de unika egenskaperna på småhusfastigheter värderas när det är svårt att hitta likartade jämförelseobjekt på samma delmarknad. Det som skiljer det här arbetet från andra arbeten är att det diskuteras kring hur fastighetsvärderaren sätter ett värde på de unika detaljerna i marknadsvärdesbedömningen. LÄS MER