Sökning: "jämförelser"

Visar resultat 1 - 5 av 1373 uppsatser innehållade ordet jämförelser.

 1. 1. Barns förståelse för mätning av längd : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sara Franzén; Erika Gabrielsson; Jennie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; mätning; mätning av längd; kognitiva egenskaper; transitivitet; iteration; kommunikation; förståelse;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie behandlar barns förmåga att inte bara utföra utan faktiskt förstå vad mätning av längd innebär. Syftet är att redogöra för vilka aspekter som enligt tidigare forskning visat sig väsentliga för att möjliggöra denna typ av förståelse. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av oro inför generell anestesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elias Haglund; Fredrik Paananen; [2021]
  Nyckelord :Nurse anesthetists; experience; general anesthesia; knowledge; anxiety; patient; fear; Anestesisjuksköterska; erfarenhet; generell anestesi; kunskap; oro; patient; rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför generell anestesi upplever många patienter en känsla av oro och rädsla. Anestesisjuksköterskan har ett viktigt ansvar i mötet med patienter för att skapa tillit, förtroende och trygghet mellan patient och anestesisjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Influencers, social jämförelse och kroppsuppfattning : En kvantitativ studie om kopplingarna mellan influencers på Instagram, social jämförelse och kroppsuppfattning hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Lovisa Magdalena Svensson; Elsa Scilla Skogsborg; [2021]
  Nyckelord :Instagram; influencers; social jämförelse; kroppsuppfattning; INCOM; BESAA;

  Sammanfattning : I takt med Instagrams ökade popularitet har även det nya yrket influencer vuxit fram. En influencer delar personlig information i syfte att skapa en online-identitet som fungerar som ett varumärke. Deras bilder är ofta idealiserade, en sorts innehåll som har visat sig korrelera med att fler sociala jämförelser görs. LÄS MER

 4. 4. Effekten av högintensiv funktionellträning på gripstyrkan hos äldrepersoner med demens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Sami Nyström; [2021]
  Nyckelord :Demens; gripstyrka; HIFE; träning;

  Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera effekten på gripstyrkan hos äldre vuxna personer med demens som har genomgått ett träningsprogram och jämföra med en kontrollgrupp som har gjort en sittande gruppaktivitet. Delsyften varatt jämföra om det finns skillnader i effekten mellan olika demenstyper och om mängden deltagande har betydelse för effekten på gripstyrkanDeltagare: Personer över 65 år med demens som bor på äldreboende och har behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet (ADL). LÄS MER

 5. 5. Pandemiberedskap ur ett RSA-perspektiv – Förändras fokus i länsstyrelsers RSA:er efter att en större händelse inträffat?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Johan Hogenfält Dahl; Gustaf Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :Risk- och sårbarhetsanalyser; RSA; pandemi; beredskap; jämförelser; scenarier; risk; covid-19; länsstyrelser.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In crisis management, risk and vulnerability analysis (RVA’s) should be used as a first step in a risk management chain that aims to reduce risks, reduce vulnerabilities in the society and to improve our ability to prevent, resist and manage crises and extraordinary events. Organisations obliged to conduct RVA´s have the freedom to adapt the work to their own needs. LÄS MER