Sökning: "jämnförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet jämnförelse.

 1. 1. Jämnförelse [!] av svarstider i hybrid-implementationer : React Native & NativeScript-Vue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Annica Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Mobilapplikation; Ramverk; Hybrid; Svarstider;

  Sammanfattning : Det blir allt mer populärt att använda mobilapplikationer och det finns en ökning i popularitet för att utveckla hybrida applikationer på mobila enheter. I det kommande arbetet ställs frågan är om det är en skillnad på svarstiderna mellan de valda ramverken när det de hämtar data från en utomstående källa. LÄS MER

 2. 2. ATT UTVECKLA EN KRETSKORTSPROTOTYP : UTVECKLING AV EN SMART PILLERDOSA

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anders Hallberg; Jonathan Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Schematic. PCB; Embedded systems. Electronics development. Sustainability.; Kretsschema. PCB. Inbyggda system. Elektronikutveckling. Hållbarhet.;

  Sammanfattning : I den moderna mjukvaruingejörsvärlden så finns det vissa metriker som används för att mäta storleken och ansträngningen av ett projekt. Med detta så får man insikt om hur ingenjörer arbetar, men när det kommer till nyutbildade mujukvaruingenjörer så saknas det dokumentation. LÄS MER

 3. 3. Efficient Implementation of 3D Finite Difference Schemes on Recent Processor Architectures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Frederick Ceder; [2015]
  Nyckelord :hpc; high performance computing; intel; haswell; xeon phi; knights corner; burgers equation; finite difference methods; fdm; ftcs; parallel programming; vectorization; simd;

  Sammanfattning : Efficient Implementation of 3D Finite Difference Schemes on Recent Processors Abstract In this paper a solver is introduced that solves a problem set modelled by the Burgers equation using the finite difference method: forward in time and central in space. The solver is parallelized and optimized for Intel Xeon Phi 7120P as well as Intel Xeon E5-2699v3 processors to investigate differences in terms of performance between the two architectures. LÄS MER

 4. 4. Den amerikanske piprökande mannens fall : En studie av mans och kvinnoroller i amerikanska actionfilmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Daniel Ojanlatva; [2006]
  Nyckelord :Filmhistoria; Genus; Könsroller; Hemmafru; Actionfilm;

  Sammanfattning : Jag har valt att göra en undersökning om mans- och kvinnoroller i amerikanska actionfilmer från femtiotalet fram till tvåtusentalet. Främst har jag fokuserat mig på kvinnans position i dessa filmer och gjort en återkommande jämnförelse med den amerikanska hemmafrun som ett begrepp på femtiotalet. LÄS MER

 5. 5. Coastal parallel sediment transport on the SE Australian inner shelf : a study of barrier morphodynamics

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Håkan Arvidsson; [2002]
  Nyckelord :Geomorphology; Pedology; Cartography; Climatology; Naturgeografi; Geomorfologi; Marklära; Kartografi; Klimatologi; Physical geography; Deposition morphology; Geographic information systems; Coastal processes; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In SE Australia, sediments are moved northwards by longshore currents and deposited as barriers, dunes, and estuarine or inner shelf deposits. According to Roy & Thom (1981), the magnitude and complexity of the deposition morphology increase from south to north. LÄS MER