Sökning: "jämnförelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet jämnförelse.

 1. 1. Efficient Implementation of 3D Finite Difference Schemes on Recent Processor Architectures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Frederick Ceder; [2015]
  Nyckelord :hpc; high performance computing; intel; haswell; xeon phi; knights corner; burgers equation; finite difference methods; fdm; ftcs; parallel programming; vectorization; simd;

  Sammanfattning : Efficient Implementation of 3D Finite Difference Schemes on Recent Processors Abstract In this paper a solver is introduced that solves a problem set modelled by the Burgers equation using the finite difference method: forward in time and central in space. The solver is parallelized and optimized for Intel Xeon Phi 7120P as well as Intel Xeon E5-2699v3 processors to investigate differences in terms of performance between the two architectures. LÄS MER

 2. 2. Den amerikanske piprökande mannens fall : En studie av mans och kvinnoroller i amerikanska actionfilmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Daniel Ojanlatva; [2006]
  Nyckelord :Filmhistoria; Genus; Könsroller; Hemmafru; Actionfilm;

  Sammanfattning : Jag har valt att göra en undersökning om mans- och kvinnoroller i amerikanska actionfilmer från femtiotalet fram till tvåtusentalet. Främst har jag fokuserat mig på kvinnans position i dessa filmer och gjort en återkommande jämnförelse med den amerikanska hemmafrun som ett begrepp på femtiotalet. LÄS MER

 3. 3. Coastal parallel sediment transport on the SE Australian inner shelf : a study of barrier morphodynamics

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Håkan Arvidsson; [2002]
  Nyckelord :Geomorphology; Pedology; Cartography; Climatology; Naturgeografi; Geomorfologi; Marklära; Kartografi; Klimatologi; Physical geography; Deposition morphology; Geographic information systems; Coastal processes; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In SE Australia, sediments are moved northwards by longshore currents and deposited as barriers, dunes, and estuarine or inner shelf deposits. According to Roy & Thom (1981), the magnitude and complexity of the deposition morphology increase from south to north. LÄS MER

 4. 4. Petrological study of the metamafic rocks across the Småland-Blekinge Deformation Zone

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Andrius Rimša; [2002]
  Nyckelord :Småland-Blekinge Deformation Zone; petrology; geology; geography; metamafic rocks; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Den viktigaste tektoniska strukturen i Blekinge-Bornholm Provinsen (BBP), i sydost Blekinge, är den s.k. Småland-Blekinge Deformationszonen (SBDZ). Denna zon har en ungefärlig ost-västlig orientering och separerar Smålandsgranitoiderna, tillhörande TIB i norr från Tvingsgranitoider (graniter, granodioriter, tonaliter) i söder. LÄS MER