Sökning: "jämställdhet annonser"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jämställdhet annonser.

 1. 1. Söta Husfruar och Händiga Ingenjörer : Könsbilder i svensk leksaksreklam 1949 - 2009

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Nova Wegerif; [2015]
  Nyckelord :genus; reklam; barn; leksaker; könsbilder;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte har varit att ur ett historiskt perspektiv undersöka den bild av könsroller som förmedlats till barn genom leksaksreklam i Sverige under perioden 1949 - 2009. Samt att ställa denna utveckling i relation till utvecklingen av könsbilder och jämställdhet i samhället i stort under samma historiska period. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och feminism inom socialt arbete - en kvalitativ litteraturstudie om kvinnor och feminism inom socialt arbete i Sverige

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennie Bergius; [2013-03-12]
  Nyckelord :Textanalys; kvinnor; makt; feminism; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och analysera vad och hur det skrivs om kvinnor och feminism i texter inom socialt arbete. Studiens frågeställningar handlade om vilka områden och sammanhang kvinnor främst beskrivs inom, vad och hur det skrivs om kvinnor samt vilken relation feminism och socialt arbete har i texter. LÄS MER