Sökning: "jämställdhet i försvarsmakten"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden jämställdhet i försvarsmakten.

 1. 1. KOMPETENSFÖRSÖRJNING INOM FÖRSVARSMAKTEN : En tematisk textanalys av Försvarsmaktens styrdokument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefina Hägglund; Ylva Jansson; [2023]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; offentlig sektor; Försvarsmakt och kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka, och därigenom skapa kunskap om, Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi. Utifrån syftet utgår uppsatsen från följande frågeställningar: Vad består Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi av? Vilka målsättningar prioriteras och vilka aktiviteter för kompetensförsörjning föreslås för att uppnå uppsatta mål i Försvarsmaktens styrdokument? Vilka utmaningar gällande Försvarsmaktens kompetensförsörjning kan identifieras i styrdokumenten? Den metod som används i uppsatsen är en tematisk textanalys av tre styrdokument; Försvarsmaktens årsredovisning 2021 med bilagor, Försvarsmaktens strategiska inriktning 2021 och Försvarsberedningens rapport 2019. LÄS MER

 2. 2. OFFICER, KVINNA, CHEF?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Heléne Willix; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; organisationsteori; kvinnor och militär kultur; gender-gap och hierarkier; ledarskap; motstånd; motivation;

  Sammanfattning : Försvarsmakten uppnår inte sina jämställdhetsmålsättningar med en ökad andel kvinnliga officerare på högre chefsnivåer. Detta trots att styrdokument och policys finns, är välkända och etablerade i organisationen. LÄS MER

 3. 3. Försvarsmaktens genusdiskurs i förändring : En kritisk diskursanalys av hur Försvarsmaktens reklamkampanjer framställer kvinnor och män samt hur materialet diskuteras på Youtube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Jans; Karin Stillström; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Försvarsmaktens reklamkampanjer; genus; framställning;

  Sammanfattning : Denna uppsats har genomförts mot bakgrund av den låga andelen kvinnor i Försvarsmakten. 2020 var endast 8 procent av alla yrkesofficerare kvinnor, en ökning med 2,8 procent på nio år. LÄS MER

 4. 4. Mångfald i Försvarsmakten, är alla lika välkomna? : En analys av Försvarsmaktens mångfaldsarbete

  M1-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Karl Svensson; [2021]
  Nyckelord :Gender; Diveristy management; Swedish armed forces; Mångfald; jämställdhet; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : The debate on gender equality and diversity has shaped our time. More and more companies and organizations are looking into how to raise their workforce diversity. To recruit a more diverse workforce you could either raise the public opinion or get more effective in your recruitment. LÄS MER

 5. 5. Soldat eller kvinnlig soldat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Frida Hultsten; Amanda Rondin; [2021]
  Nyckelord :genus; Försvarsmakten; intrycksstyrning; symbolisk interaktionism; kön; organisation; strategisk kommunikation; könsneutralitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka kvinnors upplevelse inom organisationen Försvarsmakten som aktivt arbetar med en förändring för jämställdhet såväl internt som externt. Studien avser därför skapa kunskap om identitetsskapande för kvinnor i en mansdominerad kontext och hur den symboliska interaktionen påverkar processen. LÄS MER