Sökning: "jämställdhet it"

Visar resultat 1 - 5 av 731 uppsatser innehållade orden jämställdhet it.

 1. 1. Leder jämställda styrelser till högre lönsamhet? : En kvantitativ studie om sambandet mellan jämställda styrelser och företags lönsamhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victor Lindelöf; Lucas Benjaminsson; [2022]
  Nyckelord :Profitability; gender equality; company boards; Sweden; Small Cap; Mid Cap; ROE; Tobin’s Q.; Lönsamhet; jämställdhet; bolagsstyrelser; Sverige; Small Cap; Mid Cap; RE; Tobin’s Q.;

  Sammanfattning : Syfte: För tio år sedan lade EU-kommissionen fram ett förslag om direktiv gällande jämställdhet i börsnoterade företags bolagsstyrelser. 2020 återuppväcktes frågan och är idag högst aktuell. LÄS MER

 2. 2. "Jag har väl många gånger känt mig ganska ... ensam i hur man ser på sin papparoll" : En kvalitativ studie som analyserar hur fäders syn på faderskap, maskulinitet och jämställdhet kan påverka föräldraskapet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ronja Döragrip; Josefine Hedin; [2022]
  Nyckelord :Egalitarianism; fatherhood; hegemonic masculinity; masculinity; parenthood; Faderskap; föräldraskap; hegemonisk maskulinitet; jämställdhet; maskulinitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera hur fäders syn på faderskap i relation till hegemonisk maskulinitet och jämställdhet kan påverka föräldraskapet. Den teoretiska utgångspunkten som användes var Connells teori om hegemonisk maskulinitet samt kritiken riktad mot den. LÄS MER

 3. 3. De mjuka nyckeltalens påverkan på jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Matilda Flink; Dominika Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; soft KPIs; organizational culture; notions of female and male and intersectionality; Jämställdhet; mjuka nyckeltal; organisationskultur; föreställningar kring kvinnligt och manligt samt intersektionalitet;

  Sammanfattning : Arbetet med jämställdhet i arbetslivet är något som bedrivits under flera år. Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det gäller arbetet med jämställdhet, trots detta förekommer det fortfarande kränkande särbehandling och ojämlika arbetsvillkor för kvinnor och män på arbetsplatserna. LÄS MER

 4. 4. Vuxnas upplevelser av att leva med ADHD : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sebastian Eklund; Ashraf Saleh; [2022]
  Nyckelord :ADHD; Attitudes; Diagnosis; Experiences; ADHD; Attityder; Diagnos; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) tillhör gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ADHD är en diagnos som kan påverka individens liv på olika sätt och orsaka såväl fysiska, psykiska och sociala problem.ADHD är en vanlig diagnos som sjuksköterskor stöter på i olika vårdmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Dags att ta kvinnokroppen på blodigt allvar! : En studie om svenska varumärkens diskursiva konstruktion av kvinnors menstruation och självbild

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Julia Lundgren; Clara Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :equality; feminism; gender; marketing; media; menstruation; representation; self-image.; feminism; genus; jämställdhet; marknadsföring; menstruation; media; porträttering; självbild; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how the female body is portrayed by Swedish brands focused on intimate care products. The focus lies on the brands Libresse and Deodoc and their marketing material on Instagram. A goal-oriented selection was carried out, based on three criteria in order to collect as much relevant material as possible. LÄS MER