Sökning: "jämställdhets historia"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden jämställdhets historia.

 1. 1. Alltjämt i skuggan av mannen? : En genusbaserad diskursanalys av läromedlet Perspektiv på historien 1b

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Annika Strandman; [2011]
  Nyckelord :Diskursanalys; genus; genustrappa; genuskontrakt; jämställdhet; kvinnohistoria;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en genusinriktad och diskursanalytisk studie som undersöker det nya läromedlet Perspektiv på historien 1b, (2011), som utkommit i samband med de nya kursplanerna i historia och läromedlet är specifikt gjord för kursen historia 1b. I studien analyseras om nämnda läromedel har ett genusperspektiv och om den nya kursplanen förespråkar ett sådant. LÄS MER

 2. 2. Mångfaldsarbete, en intersektionell strategi? : En studie av kommuners kombinerade jämställdhets- och mångfaldsplaner.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Camilla Lindblad; [2008]
  Nyckelord :gender equality; diversity; equality work; intersectionality; municipality;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and analyze the term diversity in five Swedish municipality’s combined gender equality- and diversity plans. The purpose is also to investigate who or whom of the employers that are included in the term diversity and if gender equality is included in the diversity work. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetsplan och informell jämställdhet på en politisk arbetsplats

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia; Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Fanny Adebrink; Sarah Nilsson; [2008]
  Nyckelord :gender equality; gender equality work; informal gender equality; gender coding; equal opportunities plan; political workplace; investigating work.; jämställdhet; jämställdhetsarbete; informell jämställdhet; könskodning; jämställdhetsplan; politisk arbetsplats; utredningsarbete.;

  Sammanfattning : Under hösten 2007 har vi genomfört ett utredningsarbete på en arbetsplats kopplad till politik och en folkvald församling. Utredningsarbetet inleddes med att en enkät sändes ut till alla anställda. LÄS MER

 4. 4. Fackligt jämställdhets- och mångfaldsarbete externt och internt

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Malin Siegfelt; [2008]
  Nyckelord :Genus; etnicitet; fackföreningar; jämställdhet; mångfald; arbete; Gender; trade unions; equality; diversity; work;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om HTF:s och Sif:s arbete med jämställdhet och mångfald. Hur de som fackförbund är förebilder med möjlighet att påverka samhället. LÄS MER

 5. 5. Fast i det förflutna Om jämställdhetsarbete i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katrin Parmvi; [2006]
  Nyckelord :Gender equality; Curricula; Teaching; History; Jämställdhet; Läroplanen; undervisning; Historia;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en bild av hur jämställdhets- och genusperspektivet ter sig hos historielärare i de senare skolåren på Centralskolan i Svedala, samt om och hur man i historieundervisningen arbetar för att uppnå kraven i läroplanen angående jämställdhet mellan kön. Min utgångspunkt är att undersöka om historielärare tycker att de arbetar jämställt. LÄS MER