Sökning: "jämställdhetsanalys"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet jämställdhetsanalys.

 1. 1. För små för genus? : En kvalitativ studie om genusmedvetenhet bland förskolepersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :David Olsson; Sebastian Sandberg; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; förskola; genus; kön; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskolepersonal definierar genus och hur de anser att det tar form i den dagliga verksamheten i förskolan. Studien utgick från ett kvalitativt arbetssätt och innefattade semi-strukturerade intervjuer med sju förskollärare och en barnskötare. LÄS MER

 2. 2. "...där Adam betyder människa och Eva livgivande eller kvinna" : En genus- och jämställdhetsanalys om hur kvinnor och män framställs i religionerna judendom och islam i religionskunskapsböcker för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Björck; [2017]
  Nyckelord :Gender; gender equality; educational textbooks; religious education; Islam; Judaism; primary school; Genus; Jämställdhet; Läroböcker; Religionskunskap; islam; judendom; mellanstadiet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to with a gender perspective examine how often men and women are mentioned and how they are being portrayed in the religions Islam and Judaism in textbooks made for religious studies. To examine this a quantitative and a qualitative content analysis on three textbooks have been made and the following questions have been answered. LÄS MER

 3. 3. Kommunhälsan i Kalmar – en jämställdhetsanalys

  L3-uppsats,

  Författare :Magnus Appert; [2009]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Könsskillnader i vården var ett sedan tidigare välkänt fenomen, exempelvis sökte kvinnor vård, sjukskrevs och rökte mer än vad männen gjorde i tidigare publicerade rapporter. Hur jämställdheten såg ut på Kommunhälsan i Kalmar kommun i det dagliga patientarbetet var den frågeställning som skulle besvaras med detta projekt. LÄS MER