Sökning: "jämställdhetsplan likabehandlingsplan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jämställdhetsplan likabehandlingsplan.

 1. 1. Vårt uppdrag är att spegla verkligeheten. Cementera eller utmana?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Rasmus Mononen; [2015-03-06]
  Nyckelord :genusstrukturer; konstnärliga val; skådespelarval; könsmaktsordning; teaterscenen; sociala hierarkier;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utreda vilken inverkan genusstrukturer har på de konstnärliga valen hos en skådespelare samt hur skådespelare talar om genus i förhållande till sitt yrke. Begreppen genus och konstnärliga val behandlas och diskuteras för att klargöra vad som ska läsas in i begreppen vid slutdiskussionen. LÄS MER

 2. 2. Diversity-mångfald på arbetsplatsen : En kvalitativ studie hur mångfald diskursivt konstrueras på arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Suzanna Krantz; Petra Hyttberg; [2015]
  Nyckelord :diversity at work; equal opportunities plan; cooperation; advantages and disadvantages with diversity; public private sector; mångfald på arbetsplatsen; jämställdhetsplan likabehandlingsplan; samarbete; för- och nackdelar med mångfald; offentlig privat sektor;

  Sammanfattning : Sverige har gått från att ha varit ett homogent land till ett multikulturellt land på ett par decennier. Arbetsmarknaden har haft stor efterfrågan på arbetskraft där företagare har anställt arbetskraft från andra länder och fått en hög mångfald på sina arbetsplatser. LÄS MER