Sökning: "jämtlands"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet jämtlands.

 1. 1. Solcellspaneler på kulturhistoriska tak – En skänk från ovan? : En komparativ fallstudie om Fläckebo kyrka och Stuguns nya kyrka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Humla Dahl; [2019]
  Nyckelord :solenergi; solceller; solcell; solcellspanel; solcellspaneler; solpanel; solpaneler; kyrka; kyrkor; kulturhistoriskt värde; kulturhistoriskt värdefull; kulturhistorisk; värde; värdefull; förvanskning; förminskning; förnyelsebar energi; förnyelsebar; energi; Fläckebo kyrka; Stuguns nya kyrka; Stuguns kyrka; Virke kyrka; Stugun; Fläckebo; Virke;

  Sammanfattning : Följande undersökning är en komparativ fallstudie av två tillståndsansökningar, genomförda i enlighet med Kulturmiljölag 1988:950, gällande solcellspaneler på kyrkligt kulturminne. Undersökningar belyser Fläckebo kyrka i Västmanlands län och Stuguns nya kyrka i Jämtlands län och studerar hur dessa fått avslag, respektive bifall till montering av solcellspaneler på kyrkobyggnadernas tak. LÄS MER

 2. 2. Köpprocessen av skogsfastigheter – köparens, säljarens och mäklarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Magnus Persson; [2019]
  Nyckelord :köpprocess; skogsfastigheter; förmedlingsprocess; överlåtelse; mervärde; skogsägare; skogsäljare; skogsmäklare;

  Sammanfattning : Årligen säljs skogsfastigheter för miljardbelopp i Sverige där nya ägare tar över mar-ker som någon annan tidigare ägt och brukat. Utbudet av skogsfastigheter är begrän-sat eftersom fastigheterna ofta överlåts inom familjer eller släkten. LÄS MER

 3. 3. Har jag gjort tillräckligt? : En kvalitativ studie om socialarbetarnas upplevelser av sitt arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sanna Berg; Sofia Mårshagen; [2018]
  Nyckelord :Honour based violence; social service; opportunities and difficulties; social workers experience;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck är ett kollektivt utövat våld som främst drabbar unga flickor. Fenomenet har uppmärksammats nyligen och regeringen har under tidigt 2000-tal gjort stora satsningar i hopp om att kunna förse individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck med rätt hjälp. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av fullskiktade bestånd med stereomatchade flygbilder och laserskanning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Carl Jansson; [2018]
  Nyckelord :fjärranalys; fullskiktad skog; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Fullskiktade bestånd är ett sällsynt inslag i de svenska skogarna. Skogsbruket skapar idag enskiktade bestånd och fullskiktade bestånd blir därför mer och mer ovanliga. LÄS MER

 5. 5. ”Skogsägarnas möjligheter att bedriva ett alternativt skogsbruk i Jämtlands län”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Hanna Bäckström; [2018]
  Nyckelord :marknadsundersökning; alternativa skötselmetoder; kontinuitetsskogsbruk; privata skogsägare;

  Sammanfattning : Detta arbete har gjorts med syftet att undersöka vilka möjligheter som finns för en enskild skogsägare att, med hjälp av befintliga skogliga organisationer, bedriva ett alternativt skogsbruk på sin fastighet i Jämtland. Målet var även att utreda organisationernas intresse och kunskaper gällande alternativa skötselmetoder samt hur de uppfattar privata skogsägares intressen och kunskaper i dessa frågor. LÄS MER