Sökning: "jämviktspris"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet jämviktspris.

 1. 1. Impact of Time-of-Delivery Schemes on Optimum Solar Hybrid Power Plants- A Techno-Economic Study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Hansson Linus; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Analyses concerned with identifying optimal plant configurations of solar power plants can be expanded by implementing payment schemes where prices are unknown but daily occurring payment multipliers in the form of Time-of-Delivery (TOD) factors are known by enhancing the impact of financial conditions in optimal designs through the use of financial models. The hybridisation of solar technologies such as CSP with TES with photovoltaics (PV) and battery energy storage systems (BESS) have also been shown to offer promising synergies in terms of economy and design. LÄS MER

 2. 2. Aktieavkastningars relation till fundamental multiplar : En studie om fundamentala värdedrivare och prisanomalier på marknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Andreas Besterman; Mattias Larsson; [2016]
  Nyckelord :Relative valuation; fundamental multiples; mean-reversal; the efficient market hypothesis; regression valuation; value multiples; investment strategy; excess returns; Relativvärdering; fundamentala multiplar; mean-reversal; effektiva marknadshypotesen; regressionsvärdering; multiplar; investeringsstrategi; riskjusterad överavkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har påvisat möjligheter till riskjusterad överavkastning genom tillämpandet av multiplar i konstruerandet av portföljer med målsättning att fånga mean-reversal effekten. De genomförda studierna har dock inte beaktat teoretiskt bakomliggande fundamentala variabler. LÄS MER

 3. 3. Management Buyout : en vinst- eller förlustaffär

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Devinder Kaur; Mette Leger; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; management buyout;

  Sammanfattning : Det förekommer en mängd olika företagsrekonstruktioner på marknaden. Denna uppsats behandlar en typ av företagsrekonstruktion, management buyouts (MBO). Begreppet innebär att den befintliga företagsledningen köper upp delar eller hela företaget och genom sitt majoritetsägande går från att vara passiva agenter till ägare. LÄS MER