Sökning: "järnåldern"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet järnåldern.

 1. 1. Olika men ändå lika. En jämförelsestudie av konstruktioner, gravgods och ritualer mellan svenska och kontinentaleuropeiska kammargravar under folkvandringstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :gravskick; folkvandringstiden; folkvandringstid; kammargrav; kammargravar; reihengräber; Sverige; Europa; 400-tal; 300-tal; 500-tal; järnålder; järnåldern; äldre järnålder; romersk järnålder; yngre romersk järnålder; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to compare Migration Period chamber tombs from Central and Western Europe with Migration Period chamber tombs from Sweden, with a specific focus on the constructions, grave goods and traceable rituals in each respective geographical area’s tombs. This comparative study also features three examples of Swedish chamber tombs, located in Högom, Lilla Jored and Lilla Sylta, which are discussed in comparison with the continental chamber tombs, as well as the general view on Swedish chamber tombs. LÄS MER

 2. 2. Att stanna eller flytta? : Kontinuitet och diskontinuitet i det uppländska kulturlandskapet mellan mellersta och yngre järnåldern

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Fredrik Jansson; [2020]
  Nyckelord :kulturlandskap; kontinuitet; diskontinuitet; Uppland; Sverige; Mälardalen; järnålder; mellersta järnåldern; yngre järnåldern; stensträng; stensträngar; gård; gårdar; huvudgård; huvudgårdar; kammargrav; kammargravar; landhöjning;

  Sammanfattning : This paper studies continuity and discontinuity in the eastern Mälaren valley during the transition between the middle and late periods of the Swedish Iron Age. Historically this period has been seen as a period of population decline and turbulence but newer research has questioned this premise. LÄS MER

 3. 3. Två bygder eller en? : Väster- och Österhaninge under mellersta järnåldern

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Maja Åkerström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract: Two settlements or one? Väster- and Österhaninge in the middle iron age.  The purpose of this essay is a deeper understanding of the middle iron age in Öster- and Västerhaninge. The study focuses on an analysis of the place names and hillforts in the area. LÄS MER

 4. 4. Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marita Bergström; [2020]
  Nyckelord :soldattorp; vårdprogram; underhållsplan; historisk trädgård; kulturmiljö;

  Sammanfattning : Soldattorpet Rensmyran med anor från sent 1600-tal är beläget på landsbygden sydväst om Uppsala. Torpet Rensmyran drivs som fritidsjordbruk med en liten uppfödning av hästrasen Gotlandsruss. På hag- och åkermark förekommer bete. LÄS MER

 5. 5. Glaspärlor i Skandinavien : ett långtidsperspektiv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Bronze age; Iron age; glass beads; Scandinavia; Sweden; Denmark; craftsmen; central places; glass production sites.; Bronsåldern; Järnåldern; Skandinavien; Glaspärlor; Glashantverksplatser;

  Sammanfattning : New research has shed light on the origin of the Danish glass beads dating to the BronzeAge and the increase in long-distance exchange during this period. This has provided newknowledge about glass beads during the Bronze Age, which unlocked the question of whatit looks like in the rest of Scandinavia. LÄS MER