Sökning: "järn II sulfat"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden järn II sulfat.

 1. 1. Leaching of Pyrrhotite from Nickel Concentrate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Filip Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :Leaching; Pyrrhotite; Nickel Concentrate; Pentlandite; H2SO4; sulfuric acid; non-oxidative; acid leaching; Lakning; Magnetkis; Nickelkoncentrat; Pentlandit; H2SO4; svavelsyra; icke-oxidativ; syralakning;

  Sammanfattning : Non-oxidative acid leaching of pyrrhotite from Kevitsa’s Ni-concentrate and methods to recover by-products, have been investigated. Selective dissolution of pyrrhotite (Fe1-xS, 0<x<0.25) can enrich the content of the valuable metals, such as Ni and Co, in the final concentrate and will reduce the amount of Fe and S sent to the smelters. LÄS MER

 2. 2. Kemisk fällning av fosfor med tvåvärt järn i kombination med aktivslam eller membranbioreaktor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Paulina Sandberg Birgersson; [2017]
  Nyckelord :Kemisk fällning; järn II sulfat; MBR; fosforrening; avloppsvattenrening;

  Sammanfattning : Stockholm Vatten AB (SVAB) behöver utöka kapaciteten på avloppsreningsverket i Henriksdal. Därför kommer en membranbioreaktor (MBR) att implementeras i dagens befintliga aktivslamanläggning. Den nya anläggningen dimensioneras för att kunna hantera det förväntade flödet år 2040. LÄS MER

 3. 3. Årstidsdynamik för kvicksilver i ett sövattensediment

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Anna Karlsson; [2008]
  Nyckelord :kvicksilver; metylering; sediment; sjöar;

  Sammanfattning : The limit for mercury in fish, set by health authorities, is exceeded in about half of the lakes in Sweden. Methyl mercury (MeHg) is the most toxic form of mercury and accumulates in fish. LÄS MER

 4. 4. Frigörelse av kvicksilver och metylkvicksilver till bäckvatten under olika perioder efter skogsavverkning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Mattias Björkman Westin; [2008]
  Nyckelord :mercury; methyl mercury; forestry; clear cutting; iron; sulpher;

  Sammanfattning : High levels of Hg in fish in Swedish lakes have been a problem along time in Sweden. The major concern is production and accumulation of the most toxic form of mercury; methyl mercury (MeHg). LÄS MER