Sökning: "järn"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet järn.

 1. 1. Måltider i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Appelqvist; Michelle Hansen; [2020-08-05]
  Nyckelord :Näringsrekommendationer; Näringstäthet; Skolmåltider; Vegetarisk;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Program: Kostekonomi med inriktning ledarskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 32 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt 2020 Nyckelord: Näringsrekommendationer, Näringstäthet, Skolmåltider,Vegetarisk kost.... LÄS MER

 2. 2. Characterization of Secondary Carbides in Low-Alloyed Martensitic Model Alloy Tool Steels

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Jubica Jubica; [2020]
  Nyckelord :martensitic steel; secondary hardening; precipitation; STEM; EDS; Prisma; size distribution; martensitiskt stål; sekundärhärdning; utskiljning; STEM; EDS; PRISMA; storleksfördelning;

  Sammanfattning : The development of tool steels for making and shaping other materials requires a better understanding of the material's properties during manufacture. These high-quality steels include many alloying elements, which give increased hardness during tempering. For producing hardened microstructures, austenite generation is essential. LÄS MER

 3. 3. Energitekniska alternativ vid ansträngd eleffekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jennifer Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Effektbrist; energi; energiteknik;

  Sammanfattning : I Sverige pågår det idag en omställning av energisystemet och denna omställning har lett till att det finns effektbrist under vissa perioder av året. Denna effektbrist beror på att det i Sveriges elnät finns vissa kapacitetsbegränsningar, att mycket av elproduktionen sker i norr men att fler bor i söder, nedstängningen av kärnkraftreaktorer samt den elektrifiering som sker av samhället. LÄS MER

 4. 4. Petrografisk beskrivning av Prekambriska ortognejser i den undre delen av Särvskollan, mellersta skollenheten, Kaledonska orognen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Daniel Olla; [2020]
  Nyckelord :Svandinaviska Kaledoniderna; Särvskollan; Valmåskomplexet; Jämtland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Den Kaledonska bergskedjan i Skandinavien bildades under tidsperioderna Ordovicium och Silur och är uppbyggd av ett avancerat skollkomplex. En av skollorna heter Särvskollan. Den består i huvudsak av Prekambrisk lågmetamorf sandsten, vilken genomskärs av en Prekambrisk diabassvärm som på vissa platser inte visar någon metamorfos. LÄS MER

 5. 5. Potentiella miljörisker med geoenergisystems temperaturpåverkan i mark och grundvatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Geoenergi; grundvattenkemi; mikroorganismer; flora; fauna; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this literature study was to answer whether the thermal impact of geothermal energy systems pose a potential environmental risk to groundwater quality and microorganisms in the sub surface and to above ground vegetation. This study shows that the thermal impact of high temperature systems operating with temperatures ≥25⁰C in groundwater could lead to adverse effects on groundwater chemistry and biodiversity, such as mobilization of arsenic and DOC. LÄS MER