Sökning: "järn"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade ordet järn.

 1. 1. Den geopolitiska krisen i Ukrainas påverkan på Svenska Företags Leveranskedjor - En Analys av Svenska Företags respons inom Livsmedels- samt Järn- och Metallindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Jansson; Petter Ekholm; [2024-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den pågående geopolitiska krisen i Ukraina har lett till omfattande konsekvenser för samhället i stort, men i synnerhet bidragit till komplikationer för företag inom olika branscher att bedriva sin verksamhet. Krisen har medfört globalt ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser där vi i denna studie kommer fokusera på hur svenska företag med handelskopplingar till Ukraina och Ryssland. LÄS MER

 2. 2. Brownification in a small stream originating from a peatland - A case study from Ryds Å in south Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Emelie Ström; Frida Karlsson Öhman; [2024]
  Nyckelord :Brownification; Peatland; Bolmen; DOM; Water Quality; Inflow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Brunifiering syftar till en process där vattnet blir brunare på grund av ökade halter av naturligt organiskt material och järn, vilket innebär utmaningar för miljön och människor. Sjön Bolmen i södra Sverige har problem med brunare vatten. LÄS MER

 3. 3. Coupling between iron and humic substances in a land-sea transitional zone in the northern Baltic Sea

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Anna Osterman; [2023]
  Nyckelord :Iron; Humic substances; Dissolved organic carbon; Baltic Sea; Rivers;

  Sammanfattning : In marine ecosystems around the world, iron (Fe) is a well-studied and important trace element which has been found to stimulate phytoplankton and cyanobacteria growth, as well as limit nitrogen fixation and being essential for Legionella pneumophila which is known as the main cause of Legionnaires’ disease. Fe also contributes to the brownification of freshwater and has recently been documented to increase in concentration in rivers in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Investigating the potential correlations between metal and metalloid concentrations and soil color : A Minor Field Study on the island province of Marinduque, Philippines

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ivana Pia Saric Söderholm; Erik Readwin; [2023]
  Nyckelord :Marinduque; Metal and Metalloid; Nix Pro 2 Color Sensor; Philippines; Soil color; X-Ray Fluorescence XRF ; Filippinerna; Jordfärg; Marinduque; Metall och Metalloid; Nix Pro 2 Color Sensor; Röntgenfluorescens XRF ;

  Sammanfattning : This study was carried out as a bachelor's thesis at KTH Royal Institute of Technology during the spring of 2023, investigating the correlation between the color with the concentration of various metal and metalloids (MMs) in the soil of Marinduque, The Philippines. With a history of mineral exploitation, notably copper and gold, the island has faced persistent environmental challenges, exemplified by the catastrophic waste spills in 1993 and 1996 that contaminated the Boac and Mogpog Rivers. LÄS MER

 5. 5. Fastläggning av arsenik med nollvärt järn i mikrostorlek : Uppföljning av ett pilotskaleförsök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Frida Aronsson; [2023]
  Nyckelord :contaminated soil; arsenic; zero-value iron; mZVI; pilot test; pilot study; förorenad mark; arsenik; nollvärt järn; mZVI; pilotförsök; pilotstudie;

  Sammanfattning : Land contaminated with arsenic is a major problem as arsenic is toxic and poses a major health risk to both humans and animals. There are several remediation methods, both in-situ and ex-situ, to prevent and deal with pollution problems in different ways. LÄS MER