Sökning: "järnbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet järnbrist.

 1. 1. Anemi och järnbrist under graviditet. En beskrivande studie med kvinnor från sydvästra Sverige.

  Master-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2020-11-18]
  Nyckelord :Anemi; graviditet; järnbrist; mödrahälsovård; jämlik vård;

  Sammanfattning : Background: Anemia and iron deficiency (ID) is a health problem for pregnant women, throughout the world. Countries in Africa and Asia have the highest rate of these problems. Research has found that in high income countries, women who are multipara or immigrants have anemia more often than others. LÄS MER

 2. 2. Järnstatus och rutiner för järnsupplementering till svenska smågrisar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Bajraszewski; [2020]
  Nyckelord :smågris; järnstatus; järnsupplementering; hemoglobin; järnbristanemi; IDA;

  Sammanfattning : Otillräckligt järnintag hos diande smågrisar resulterar snabbt i järnbrist och vidare järnbristanemi (eng. iron-deficiency anemia, IDA). IDA utgör ett allvarligt hälsoproblem hos våra domesticerade smågrisar, och leder till lägre tillväxt, mindre motståndskraft mot infektiösa sjukdomar och i värsta fall en ökad smågrisdödlighet. LÄS MER

 3. 3. Intag av hemjärn och icke-hemjärn : Baserat på resultat från undersökningen Riksmaten 2010-11

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Johan Linder; Mikael Strangnefjord; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Järnbrist är en av de vanligaste och mest utbredda näringsbristsjukdomarna i världen. Järn indelas i formerna hemjärn och icke-hemjärn, vilket har betydelse för graden av absorption från livsmedel. Det saknas en kartläggning av intaget av hemjärn och icke-hemjärn hos den svenska befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan markörer för funktionellt järnstatus på Siemens Advia 2120 och Sysmex XN-1000 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Agnes Gränse; [2014]
  Nyckelord :Funktionell järnbrist; hypokroma erytrocyter; hemoglobin; HYPO; Hypo-He;

  Sammanfattning : Syre transporteras från lungorna, via blodet bundet till erytrocyternas hemoglobin, till kroppens alla celler. En hemoglobinkoncentration i blodet under referensintervallet definieras som anemi och påverkar hela kroppen och försämrar den fysiska prestationsförmågan. LÄS MER

 5. 5. Växter som en källa till järn i maten

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karoline Söderberg Breivik; [2013]
  Nyckelord :järn; växter; livsmedel; iron; plants; plant foods;

  Sammanfattning : På senare tid har konsumenter visat ett ökat intresse för näringsmässig kvalitet som innehåll av vitaminer, mineraler och bioaktiva ämnen hos frukt och grönsaker. Samtidigt är järnbrist den vanligaste och mest utbredda typen av näringsbrist globalt, även i industrialiserade länder. LÄS MER