Sökning: "järnbristanemi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet järnbristanemi.

 1. 1. Järnbristanemi och behandlingsmetoder : Jämförelse av effektivitet och säkerhet av intravenösa och orala järnbehandlingar av järnbristanemi vid graviditet och postpartum hos kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Obaidah Al-Assadi; [2022]
  Nyckelord :Erytrocyt; anemi; funktionell järnbrist; järnbristanemi; oralt järn; intravenöst järn; järnkarboxymaltos;

  Sammanfattning : Syre transporteras i kroppen från lungorna till vävnader bundet till hemoglobin i erytrocyter. Specifikt i hemoglobin är det järnatomen som binder syret. För att det ska bildas erytrocyter är det nödvändigt med järn, folsyra och vitamin B12. Brist på dessa leder till anemi. LÄS MER

 2. 2. Recombinant Expression of Novel Wild Type Oat Hemoglobins in Escherichia Coli

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Frank Rummukainen; [2022]
  Nyckelord :Recombinant technology; Protein expression; Hemoglobin; Phytoglobin; Escherichia coli; Oat; Avena sativa; Heme; Iron; Biosynthesis; Transcription; qPCR; SDS-PAGE; Fermentation; Recombination; Applied Biochemistry; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Hemoglobin is a protein transporting oxygen through our bloodstreams and is as such essential for aerobic life. Hemoglobins also exist in plants, with a wide variety of functions other than oxygen transport. LÄS MER

 3. 3. Järnstatus och rutiner för järnsupplementering till svenska smågrisar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Bajraszewski; [2020]
  Nyckelord :smågris; järnstatus; järnsupplementering; hemoglobin; järnbristanemi; IDA;

  Sammanfattning : Otillräckligt järnintag hos diande smågrisar resulterar snabbt i järnbrist och vidare järnbristanemi (eng. iron-deficiency anemia, IDA). IDA utgör ett allvarligt hälsoproblem hos våra domesticerade smågrisar, och leder till lägre tillväxt, mindre motståndskraft mot infektiösa sjukdomar och i värsta fall en ökad smågrisdödlighet. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av effektivitet och säkerhet vid oral eller intravenös järnsubstitution för behandling av järnbristanemi under graviditet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Fatma Hulo; [2017]
  Nyckelord :Anemi; järnbristanemi; oral järnbehandling; intravenös järnbehandling; järnsackaros;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för den järnbristanemiske patienten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Niklas Jansson; Sofie Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Järnbristanemi; nutrition; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Järnbristanemiska patienter är vanligt förekommande inom sjukvården. Sjuksköterskan kommer att möta dessa patienter i sitt arbete. Järnbristanemi kan yttra sig såsom andningssvårigheter, trötthet och hjärtklappning. Behandlingen är ofta läkemedelsbaserad, vilket kan orsaka obehagliga biverkningar hos patienten. LÄS MER