Sökning: "järnbrott"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet järnbrott.

 1. 1. Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med exempel från Göteborgsområdet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kristina Lihv; [2011-09-19]
  Nyckelord :energy efficiency; restoration; historical buildings; EU directives;

  Sammanfattning : This thesis concerns to investigate renovations of existing buildings aiming at enabling energy efficiency, from a conservation and restoration perspective. This includes performing case studies of three projects in the Gothenburg area where renovations has been done and an analysis of directives raised by the EU and later implemented by the Swedish National Board of Housing, Building and Planning, Boverket. LÄS MER

 2. 2. Grönstruktur och inglasade uterum : förtätningselement i den hållbara staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Löfstedt; [2010]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; grönstruktur; förtätning; funktionell täthet; inglasade uterum; växthus; stadsodling; gårdsten; järnbrott;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete i landskapsarkitektur har utförts vid Institutionen för stad och land, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala under vårterminen 2010. Uppsatsen behandlar hållbar stadsutveckling med fokus på förtätning som kommit att bli en välanvänd metod i dagens stadsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Järnbrott Stormwater Pond: Evolution of the Pollutant Removal Efficiency and Release from Sediments

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Delphine Lavieille; [2005]
  Nyckelord :stormwater pond; removal efficiency; suspended solids; heavy metals;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dagvattensystem i järnbrott - Reducering av trycknivåer mha fördröjningsmagasin

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för vattenbyggnad

  Författare :Davod Taghizadeh; [1983]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER