Sökning: "järnmalm"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet järnmalm.

 1. 1. Genetic relationships and origin of the Ädelfors gold deposits in Southeastern Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tobias Wiberg Steen; [2018]
  Nyckelord :Ädelfors; sulfur isotope ratio; pyrite chemistry; orogenic gold; gold; gold quartz vein; trace elements; gold mine; banded iron formation; SEM-EDS analysis; gold silver ratio; Ädelfors; svavelisotoper; pyritkemi; orogent guld; guldrik kvartsåder; guld; guldfyndighet; spårelement; bandad järnmalm; SEM-EDS analys; guld silver förhållande;

  Sammanfattning : Ädelfors is situated ca 17 km east of Vetlanda, Jönköping County, in the N-S striking Trans-scandinavian igneous belt and is a part of the NE-SW striking 1.83-1.82 Ga Oskarshamn-Jönköping belt emplaced during a continental subduction towards the Svecofennian continental margin. The continental arc hosts the 1. LÄS MER

 2. 2. Primary Study of the Phase Relationship in the MgO-"V2O3" System at 1873 K and pO2=10-11 atm

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Line Larby; Annie Lundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vanadium can be found in some iron ores as an impurity. Since vanadium is a valuable alloy element there lies an interest in development of a stable and economic way for extraction of it. For this, knowledge about the thermodynamics behind the V-O system combined with other elements, like Mg, is indispensable. LÄS MER

 3. 3. Mining booms impact on local labor markets in Norrbotten county, Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Axel Andrup; Kristoffer Sundström; [2018]
  Nyckelord :Boom; Labor markets; Mining; Iron ore; Norrbotten; Mineral demand; Mineral supply; Labor demand shock; Econometrics; Mining market; LKAB; Boom; Arbetsmarknader; Gruvdrift; Järnmalm; Norrbotten; Mineralefterfrågan; Mineralutbud; Arbetsefterfrågechock; Ekonometri; Gruvmarknaden; LKAB;

  Sammanfattning : The objective of this thesis has been to analyze whether booms in the iron ore market has any significant effects on local labor markets in certain municipalities in Norrbotten County during the time period 2000-2016. Previous research has established that certain types of booms and busts influenced local labor markets. LÄS MER

 4. 4. Nedbrytning av alkyleteraminer som används vid omvänd katjonsflotation av järnmalm

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Erik Gunnars; [2018]
  Nyckelord :omvänd flotation; akyleteraminer; nedbrytning; anrikning av järnmalm;

  Sammanfattning : Vetskapen kring vad som händer med kemikalier i naturen är viktigt för att kunna bedöma om användningen av dem kan vara hållbar. Företag måste kunna visa att kemikalier som används i deras industriprocesser uppfyller vissa miljökrav bl.a. enligt ECHA:s riktlinjer. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av tappar för flödesreglering av järnmalm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Marcus Lundholm; [2018]
  Nyckelord :LKAB; tappar; järnmalm; pellets; konstruktion;

  Sammanfattning : Storage and handling of bulk materials in a system of silos and conveyors requires a set-up that can regulate the flow of material, a system used within LKAB is a type of vibratory feeder. These are heavily loaded resulting in continuous wear, shock and vibration. LÄS MER