Sökning: "järnväg småland"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden järnväg småland.

 1. 1. Berga station; centrum i vårt lilla samhälle : en studie av stationens betydelse i Berga samhälle över tid

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Lövmo Svensson; [2016]
  Nyckelord :stationssamhälle; järnväg; station; platsspecifik landsbygdsutveckling; identitet; social organisering; varumärke;

  Sammanfattning : Den här studien tar upp betydelsen av stationen i landsbygdssamhället Berga i Högsby kommun, Småland. Jag har fokuserat på vad stationen har betytt för invånarna historiskt samt vad den betyder idag. Jag har även undersökt hur stationen påverkar landsbygdsutvecklingen i Berga. LÄS MER

 2. 2. Järnvägen Halmstad och Nässjö - en resurs för befolkning och näringsliv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik – järnvägsteknik

  Författare :David Nygren; [2009]
  Nyckelord :näringsliv; transport; infrastruktur; tågtrafik; järnväg; drift- och underhåll; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show which possibilities the railways in the western part of Småland can offer to the inhabitants and industry within the region. The background is that the passenger traffic is suffering from unprofitability because of bad infrastructure standard, long journey times and low traffic density. LÄS MER