Sökning: "järnväg"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet järnväg.

 1. 1. Digitala projektstyrningsverktyg : Ett sätt att minska risker och kostnader i vägprojekt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Säfwenberg; [2019]
  Nyckelord :Line of balance; Masshaul optimization; production planning; road construction planning; Tidlägesplanering; massoptimering; produktionsplanering; vägproduktion;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 90-talet har byggkostnaderna ökat drastiskt i Sverige samtidigt som konkurrens från utländska entreprenörer ökat vilket gör att de svenska entreprenörerna måste hitta nya lösningar för att få ner produktionskostnaderna för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En stor kostnadspost är slöseri i form av stillestånd och dåligt utnyttjande av resurser som är en risk kopplad till bristfällig planering. LÄS MER

 2. 2. Analysis of a mathematical model in Python for geographical disaggregation of freight growth rates based on the pivot-point method

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Karl Hernebrant; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the tasks for the Swedish Transport Agency, Trafikverket, is to provide traffic forecasts. To do this, a number of different forecast models are used, where Samgods is a nationally estimated model, where the quality of the results gets more unstable the more disaggregated level you are looking at. LÄS MER

 3. 3. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Sammanfattning : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. LÄS MER

 4. 4. Extracting masts of overhead supply and street lights from point cloud

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Yi Zhu; [2019]
  Nyckelord :Support Vector Machine; point cloud; laser scanning; automatic extraction;

  Sammanfattning : Regular inspection and documentation for railway assets are necessary to monitor the status of the traffic environment. Mobile Laser Scanning (MLS) makes it possible to collect highly accurate spatial information of railway environments in the form of point cloud, and an automatic method to extract interested objects from the point cloud is needed to avoid too much manual work. LÄS MER

 5. 5. Optimering av mötesstation på enkelspårig bana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Daniel Glimelius; [2018]
  Nyckelord :driftplats; mötesstation; järnväg; optimering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet kommer att undersöka om man genom utveckling av konventionell enkelspåriga stationer (driftplatser) kan få ett mer säkert och kostnadsreducerande alternativ.... LÄS MER