Sökning: "järnväg"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade ordet järnväg.

 1. 1. Utbyte av ställverk på Roslagsbanans Östra Station

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ahmed Abdi Mahamud; Ali Ahmed Tayib; [2021]
  Nyckelord :EBILOCK 950; track circuit; Object Controller; DigiCode; railway; cycle time; Signalställverk 95; spårledning; utdelar; DigiCode; järnväg; cykeltid;

  Sammanfattning : Ett signalställverk används för säker styrning av tågtrafiken. Ett datorställverk säkerställer atttåg kan framföras på en järnvägssträcka genom att låsa tågvägar och även förhindra otillåtnakombinationer av tågvägar. LÄS MER

 2. 2. Drönarteknik vid järnvägsunderhåll

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Lukas Nilsson; Philip Beermann; [2021]
  Nyckelord :Drone technology; railway; maintenance; Trafikverket; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägsunderhåll i Sverige. Arbetet har genomförts i samarbete med företaget Nordic Infracenter, som ett underprojekt till projektet Framtidens Järnväg. LÄS MER

 3. 3. Artificiell intelligens för att uppnå strategiska mål inom järnvägsbranschen : Potential och utmaningar vid implementering av artificiell intelligens i Stockholms pendeltågstrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Kajsa Lindfors; Alma Bäckman; [2021]
  Nyckelord :artificiell intelligens; ai; järnväg; pendeltåg; trafikledning; underhåll;

  Sammanfattning : Well-functioning and competitive transport systems are of great importance for Sweden’s economic growth. The railway system has a central role in this matter. Furthermore, the Swedish railway system plays an important part in achieving international and national goals, such as Agenda 2030 and the Swedish transport policy goals. LÄS MER

 4. 4. Strukturerade spårväxelexperiment med hjälp av försöksplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mathias Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Järnväg; försöksplanering; DMAIC; Ekoslide;

  Sammanfattning : The Swedish railway is an important part of the country's infrastructure, but it is also a part that requires large amounts of maintenance to maintain safety and functionality. A central part of the railway is switches that enable the interconnection of different tracks. LÄS MER

 5. 5. BIM jämfört med traditionell projektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Elin Sturesson; Fredrik Danielsson; [2021]
  Nyckelord :BIM; Järnväg; Ansvarsform; Ersättningsform; Aktör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om Building Information Modelling, även förkortat BIM, i järnvägsbranschen. BIM är ett relativt nytt arbetssätt som börjar implementeras allt mer men samtidigt används traditionell projektering. LÄS MER