Sökning: "järnväg"

Visar resultat 16 - 20 av 245 uppsatser innehållade ordet järnväg.

 1. 16. Extracting masts of overhead supply and street lights from point cloud

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Yi Zhu; [2019]
  Nyckelord :Support Vector Machine; point cloud; laser scanning; automatic extraction;

  Sammanfattning : Regular inspection and documentation for railway assets are necessary to monitor the status of the traffic environment. Mobile Laser Scanning (MLS) makes it possible to collect highly accurate spatial information of railway environments in the form of point cloud, and an automatic method to extract interested objects from the point cloud is needed to avoid too much manual work. LÄS MER

 2. 17. Ljusföroreningars påverkan på fladdermöss : Sambandet mellan fladdermössarters antal och ljusföroreningar i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Martina Putnik; [2019]
  Nyckelord :ljusföroreningar; fladdermöss; artificiellt ljus; ljusopportunistiska fladdermöss; ljuskänsliga fladdermöss; himmelströljus; belysning; Sky Quality Meter; autobox; belysningsmätning; statistisk analys; Chiroptera; ANOVA; regressionsanalys;

  Sammanfattning : På grund av den globalt snabba tillväxten av mänskliga samhällen har mängden artificiellt ljus ökat. Artificiella ljuset hotar fladdermössens överlevnad på grund av de störningar som ljuset orsakar i fladdermössens födosökande, parning, habitat samt deras cirkadianska system. LÄS MER

 3. 18. Upplevelse - en järnvägsstation i Byske

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mats Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur; Järnväg; Station; Järnvägsstation; Byske; Norrbotniabanan; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The places close to where a new railway line and new stations are established, are hugely affected by the arrival of this new mode of transportation. New possibilities to travel further in the same time as before, or the same distance in half the time, significantly increases the opportunities for both commuting and for visiting places. LÄS MER

 4. 19. Förtätningsmöjligheter längs Kontinentalbanan i Malmö - En förstudie av förtätningspotentialen för två stationsnära områden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Matilda Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :Förtätning; Förtätningsmodell; Tät stad; Stadsutveckling; Malmö; Malmöpendeln; Kontinentalbanan; Urban densification; Compact city model; Compact city; Urban development; Malmo; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Malmö stad har i sin översiktsplan från 2018 fastlagt att utbyggnad ska ske som förtätning innanför Yttre Ringvägen. Vidare prioriteras enligt planen förtätning i stationsnära lägen. Därutöver återöppnades den gamla Kontinentalbanan i Malmö, i december 2018. LÄS MER

 5. 20. Evaluation and recommendations for an improved sustainability management in infrastructure projects at ÅF

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Johanna Wersäll; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure project; project management; sustainability; sustainable development; key factors; railway; Infrastrukturprojekt; projektledning; hållbarhet; hållbar utveckling; nyckelfaktorer; järnväg;

  Sammanfattning : The infrastructure sector is essential for the social development in relation to for example urbanisation, but the infrastructure sector also has a negative impact on the environment. Infrastructure projects are part of the UN SDG and is an important factor regarding sustainable development. LÄS MER