Sökning: "järnvägsförfattningar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet järnvägsförfattningar.

  1. 1. Anpassning till tekniska specifikationer för driftskompatibilitet i Sverige

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

    Författare :Sebastian Czapnik Lindholm; Adel Al Rahman; [2013]
    Nyckelord :railway regulations; tsi; interoperability; järnvägsförfattningar; tsd; driftskompatibilitet; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : European railways have until recently been built according to each country’s national regulations and needs. This implies an obstacle for today’s wishes of railway transport across the borders within the European Union. LÄS MER