Sökning: "järnvägsparker"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet järnvägsparker.

 1. 1. De bortglömda trädgårdarna. Järnvägsplanteringar längs Karlsborgsbanan under 100 år

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fiona Trainor; [2019-04-15]
  Nyckelord :Green cultural heritage; railway park; station garden; garden inventory; järnvägsparker;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Rosor och rälsar : en fördjupning i de svenska järnvägsparkernas epok

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Sirelius; [2018]
  Nyckelord :järnvägspark; järnvägsplantering; stationspark; stationsplantering; stadspark; folkpark; SJ:s planteringsväsende; Knivsta järnvägspark; Olof Eneroth; Adolf Edelsvärd; Gösta Reuterswärd;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar undersöka sammanhanget som Sveriges järnvägsparker växte fram i under artonhundratalets senare hälft, som en del av det offentliga stadsparkprojektet som var rådande i Sverige och Europa. Vilka var de rådande motiven och idealen? Vad har Sveriges Järnvägars planteringsväsende (1868-1973) betytt för svensk trädgårdshistoria? Arbetet inleds med litteratur och bildstudier, för av avslutas med en platsinventering i Knivsta järnvägspark med en jämförelse av anläggningshandlingar från 1868. LÄS MER

 3. 3. De gamla järnvägsparkerna : tankar och idéer om utformningen av parkerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Anna Larsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nu för tiden finns nästan inga av de gamla järnvägsparkerna kvar. De ansågs vara för kostsamma och att de inte längre hade någon funktion att fylla. Skulle man kunna använda sig av designen och tankarna bakom när man anlägger nya järnvägsparker? Jag vill i detta arbete därför lyfta fram dessa parker. LÄS MER