Sökning: "jönköping HLK"

Visar resultat 1 - 5 av 838 uppsatser innehållade orden jönköping HLK.

 1. 1. Läsundervisning från ett lärarperspektiv : En studie om lärares uppfattningar av skillnader i pojkars och flickors läsattityder i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Johanna Linnér; [2020]
  Nyckelord :reading comprehension; reading attitudes; reading; boys and girls; differences; norms; läsförståelse; läsattityder; läsning; pojkar och flickor; skillnader; normer;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att öka kunskapen om lärares uppfattningar kring pojkars och flickors attityder och eventuella resultatskillnader inom läsning och läsförståelse. Detta gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem lärare. LÄS MER

 2. 2. De bortglömda urfolken : En kritisk diskursanalys om samernas och den nordamerikanska ursprungsbefolkningens framställning i svenska historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Ida Swärd; [2020]
  Nyckelord :samer; indianer; nordamerikanska ursprungsbefolkningen; läroboksgranskning; kritisk diskursanlays; Homi Bhabha; vi och dem ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur samerna respektive den nordamerikanska ursprungsbefolkningen framställs i samtida historieläroböcker för gymnasiets senare historiekurser. Det som undersökts är hur de två ursprungsfolkens historia och kulturmöten framställs i relation till vad som står i Gy11:s läroplan. LÄS MER

 3. 3. "Alla är ute efter mina pengar" : En semiotisk innehållsanalys av SVT:s julkalendrar ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Emma Sköld; [2020]
  Nyckelord :Social classes; stereotypes; semiotics; public service; representation; Sveriges Television; Samhällsklasser; stereotyp; semiotik; public service; representation; Sveriges Television;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att granska huruvida Sveriges Television (SVT) uppfyller den del av sitt public service-uppdrag som säger att de inte ska generalisera. Detta genom en kvalitativ analys av hur samhällsklasser representeras i SVT:s julkalendrar. LÄS MER

 4. 4. Att utläsa räknestrategier från ögonrörelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Matematikdidaktisk forskningJönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Lovisa Gradin; [2020]
  Nyckelord :eye-tracking; eye-movements; mathematics; counting strategies; eye-tracking; ögonrörelser; matematik; räknestrategier;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the information that can be collected about counting strategies when tracking a person’s eye-movements when he/she is doing a mental calculation on a given expression. Eye-tracking is based on the study of what a person look at and the eye-movements between fixations. LÄS MER

 5. 5. To Use or Not to Use Coursebooks? : A Study of Teachers' Opinions on Coursebooks and What Constitutes a Good One in the English Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Daniel Sandström; [2020]
  Nyckelord :lower secondary school language teaching; pedagogical material; coursebooks; second language learning; differentiation; språkundervisning i grundskolan; pedagogiskt material; läromedel; andraspråksinlärning; differentiering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate teachers’ opinions and experiences using analogue coursebooks in lower secondary school English teaching. The study was conducted using written interviews, interviewing 7 currently active teachers teaching English in the Swedish school system, with the participants’ answers being the material. LÄS MER