Sökning: "jönköping city"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden jönköping city.

 1. 1. Integrering av vertikala växtväggar i stadsmiljö : En studie för att stärka stadens ekosystemtjänster

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Isabella Ståhl; Rebecka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Vertical vegetation; Living walls; Green facades; Ecosystems; Ecosystem services; Urban environment; Sustainable cities; Vertikala växtväggar; Levande väggar; Gröna fasader; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Stadsmiljö; Hållbara städer;

  Sammanfattning : Syfte: För att skapa väl fungerade städer som främjar mångfaldigt liv påstår C/O City (2017) att ekosystemtjänster måste implementeras. En ökad befolkning och förtätning har lett till bristande grönstruktur i urbana miljöer. Detta påverkar miljön och social-ekologin negativt. LÄS MER

 2. 2. Levande miljöer i det offentliga gaturummet : Ett designförslag av Trädgårdsgatan i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jakob Ek; Lukas Johansson; [2021]
  Nyckelord :Urban space; Living city environment; Pedestrian street; Lost space; Offentliga rum; Levande stadsmiljö; Gågator; Förlorade ytor;

  Sammanfattning : Syfte: Det offentliga rummet består av ett flertal olika delar där gatan är en utav degrundläggande beståndsdelarna. En av de vitala aspekterna som avgör hur väl ettoffentligt rum är utformat är huruvida det uppfattas som levande eller förlorat. LÄS MER

 3. 3. How have the grocery shopping practices of university students in Jönköping been impacted by the COVID-19 pandemic: A qualitative study

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Melanie Fijnheer; Aqsaa Bidiwala; [2021]
  Nyckelord :Practice theory; consumption; grocery shopping; COVID-19; pandemic; consumer behavior; university students; Jönköping;

  Sammanfattning : With the COVID-19 pandemic taking over the world faster than anyone had anticipated and creating a ‘new normal’, consumers had to adapt and get used to these changes. The pandemic caused lockdowns in several parts of the world, where businesses, schools, and stores had to shut their doors, although essential stores such as grocery stores remained open. LÄS MER

 4. 4. An evaluation of coverage models for LoRa

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Felix Paulsson; Issa Bitar; [2021]
  Nyckelord :LoRa; LoRaWAN; IoT; Empirical models; Path loss; Attenuation; Coverage;

  Sammanfattning : LoRaWAN is a wireless network technology based on the LoRa modulation technology. When planning such a network, it is important to estimate the network’s coverage, which can be done by calculating path loss. To do this, one can utilize empirical models of radio wave propagation. LÄS MER

 5. 5. City Districts as Sites of Experimentation and Learning for Sustainable Development : An Analysis of mid-sized Swedish Cities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Mareike Oelrichs; [2021]
  Nyckelord :Urban Living Lab; Experimentation; Case Study; Sweden; Learning;

  Sammanfattning : In Sweden, it is expected that more than 90% of the population will live in cities by 2040. Therefore, cities have an important role in sustainable development to ensure high quality of life in the face of climate change and social challenges. LÄS MER