Sökning: "jönköping hhj"

Visar resultat 1 - 5 av 1296 uppsatser innehållade orden jönköping hhj.

 1. 1. Våld i nära relationer : Sjuksköterskans upplevelse av att möta våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Andersson; Kim Fransson; Josefine Kindberg; [2021]
  Nyckelord :Encountering; experience; qualitative design; person-centered care; Bemötande; erfarenhet; kvalitativ design; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor involverar fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld och sker oftast i det egna hemmet. Våldet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan och konsekvenser kan bland annat ses i form av stress, depression, ångest, kronisk smärta och huvudvärk. LÄS MER

 2. 2. Comparison of orthotic interventions for patients with congenital talipes equinovarus: a systematic review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Josefin Larsen; Matilda Strömbäck; [2021]
  Nyckelord :Clubfoot; CTEV; treatment; orthosis; review; Klumpfot; PEVA; behandling; ortos; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Aim: The aim with this study is to compare different orthotic solutions for pediatric patients with congenital talipes equnivarus.  Method: A search in the databases MEDLINE, CINAHL, PubMed and Scopus were made, and studies was included after the predefined criteria. LÄS MER

 3. 3. Muskuloskeletala besvär hos tandhygienister : En enkätstudie inom privat sektor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Farahnaz Hossaini; Emelie Joling; [2021]
  Nyckelord :dental staff; ergonomics; neck problems; occupational injuries; ergonomi; nackbesvär; tandvårdspersonal; yrkesskador;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka förekomst av självrapporterade muskuloskeletala besvär(MSDs) hos tandhygienister. Metod: Metoden var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats med en webbaserad enkät som mätinstrument. LÄS MER

 4. 4. ”Jag kan inte göra mitt jobb som i vanliga fall, det gör ju ont i hjärtat någonstans” : En kvalitativ studie om yrkesverksamma på kvinnojourers upplevelser av att arbeta, bemöta och kommunicera med våldsutsatta kvinnor under Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Siri Winblad; Agnes Gran; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; women shelter; men’s violence against women; street-level bureaucrats; discretion; treatment; and communication; Covid-19; kvinnojour; mäns våld mot kvinnor; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; bemötande och kommunikation;

  Sammanfattning : I denna studie har nio semistrukturerade intervjuer genomförts utifrån en kvalitativ studie med yrkesverksamma på kvinnojourer runt om i Sverige. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma på kvinnojourer har upplevt det att arbeta på en kvinnojour samt hur deras bemötande och kommunikation gentemot våldsutsatta kvinnor har påverkats under tiden för pandemin. LÄS MER

 5. 5. ”Det är alltid fel att köpa sex. . .” : En diskursanalys av hur sexköpare framställs i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Dijana Rakovic; Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Sex buyer; prostitution; discours analysis; Foucalt; newspaper; Sexköpare; prostitution; diskursanalys; Foucault; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur sexköpare framställs diskursivt i svensk dags- och kvällspress. 25 artiklar har analyserats från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under tidsperioden maj och juni 2020. LÄS MER