Sökning: "jönköping information hhj"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden jönköping information hhj.

 1. 1. Den vuxna tarmstomiopererade patientens upplevelse av sexuell hälsa : en litteraturöversik

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Wiktoria Sledzinska; Emilia Ohlsson Rydén; [2022]
  Nyckelord :hälsa; omvårdnad; sexualitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tarmstomi läggs upp till följd av ett sjukdomstillstånd där medicinsk behandling är otillräcklig. Detta kan påverka patientens sexualitet i fysiska och psykiska aspekter. Sjuksköterskan kan möta patienter med tarmstomi i olika vårdmiljöer. LÄS MER

 2. 2. An alignment tool for prosthetic components : A conceptual development

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Robin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Prosthetics; alignment; malalignment; misalignment; artificial limb; design; product development.; Protes; uppställning; inställning; felställning; konstgjord kroppsdel; design; produktutveckling;

  Sammanfattning : Prosthetic alignment is the principle of the position and orientation and of the components in a lower limb prosthesis to achieve desirable biomechanical characteristics. Poor alignment of lower limb prostheses is related to decreased balance, knee and hip arthritis, and higher energy expenditure for the user. LÄS MER

 3. 3. Egenvård hos personer med astma : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Ek Malmrot; Alexsa Gina Gequillana Amar; Rasmus Karlsson Einarsson; [2022]
  Nyckelord :Communication; experience; living with asthma; self-management; symptom management strategies; Kommunikation; leva med astma; självhantering; strategier för symtomhantering; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Astma är en kronisk inflammatorisk lungsjukdom som drabbar luftvägarna. Behandlingen baseras på symtom med läkemedel och egenvård. Egenvård innebär hälso- och sjukvårdsåtgärder som personen själv utför såsomförebyggande åtgärder av astma. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att förändra kost- och motionsvanor vid diabetes mellitus typ 2 - En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Marias; Julia Bergsten; [2022]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; adults; diet; exercise; change; experiences; Diabetes mellitus typ 2; vuxna; kost; motion; förändring; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus (DM) ses som en av de snabbast växande sjukdomarna globalt där diabetes mellitus typ 2 (DMT2) står för majoriteten av alla insjuknanden av DM. Övervikt i kombination med fysisk inaktivitet är två av faktorerna som bidrar till insjuknandet av DMT2. LÄS MER

 5. 5. Förbättra patientens förutsättningar för återhämtning efter intensivvård : En studien om intensivvårdspersonalens erfarenheter av förbättringsarbete

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Angelica Enqvist; [2022]
  Nyckelord :Healthcare-workers experiences of improvement work; Improvement knowledge; Intensive care; Nolan’s improvement model; post-intensive care; Förbättringskunskap; intensivvård; Nolans förbättringsmodell; post-IVA vård; vårdpersonalens erfarenheter av förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning (IVA) och tillfrisknat efter kritisk sjukdom löper stor risk för komplikationer efter att de flyttats till annan vårdavdelning för fortsatt vård. Oförutsedda komplikationer kan ibland leda det till att patienten återinläggs på IVA. LÄS MER