Sökning: "jönköpings"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade ordet jönköpings.

 1. 1. Alternativa livsmedelsnätverk - utmaningar och möjligheter : En studie av REKO-Ringar i Jönköpings län, som bidrar till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Hongning Wang; Haotian Zhang; [2022]
  Nyckelord :REKO-Rings; alternative food network; challenges; opportunities;

  Sammanfattning : Purpose – This study aims to explore the challenges and opportunities faced by the REKO-Rings as a form of alternative food networks (AFNs). By exploring the challenges faced by producers and consumers in participating in REKO-Rings, this study will ultimately identify several opportunities and potential solutions to help Jönköping County develop AFNs. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur interiöra miljöer kan undersökas via ELF-metoden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Maria Wetterström Stålarm; Sofia Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :ELF-method; daylight; interior light; light; classroom; illuminate; light in classrooms; circadian light; ancient vision; ELF-metoden; dagsljus; interiört ljus; ljus; klassrum; belysning; klassrumsbelysning; cirkadiskt ljus; ursprunglig syn;

  Sammanfattning : Syftet har varit att undersöka hur olika interiöra miljöer kan återges med ELF-metoden (Environmental Light Field Method) och om resultaten skiljt sig åt i olika miljöer. Studien har genomförts som ett experiment på Jönköpings Tekniska Högskola och insamling av data har skett i lektionssalar, entré, bibliotek och utomhus genom en kvantitativ metod. LÄS MER

 3. 3. BRISTFÄLLIGT UTNYTTJADE STADSRUM : -En fallstudie av Friaredalen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Filip Eriksson; Tim Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Lost space; urban planning; urban space; urban voids; urbanization; Bristfälligt utnyttjat stadsrum; offentliga rummet; stadsplanering; tomrum; urbanisering;

  Sammanfattning : Introduction: This master thesis is written within the area building technology at Jönköpings Tekniska Högskola. It is made in collaboration with Arkitekthuset Jönköping AB. The study is supposed to be useful as a basis for the urban planning of growing cities to avoid lost spaces. LÄS MER

 4. 4. En attraktiv arbetsplats : En kvantitativ dels kvalitativ studie om värdefaktorer kopplat till vårdadministratörer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabel Eriksson; Matilda Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Employee Value Proposition; Employer Branding; Vårdadministratör;

  Sammanfattning : Sverige har en kompetensbrist inom vården där behovet av vårdpersonal beräknas fortsätta växa inom det närmsta decenniet. En lösning är att omplacera de administrativa arbetsuppgifterna till vårdadministratörer och på så sätt nå en mer högkvalitativ vård i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Missväxt för vem? En analys av missväxten i Jönköpings län 1868-1869

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Jacob Skoglund; [2022]
  Nyckelord :dödlighet; sjukdomar; Sverige; 1800-talet; Småland; missväxt; Jönköping; kvantitativ; famine; disease; mortality; gender; 19th century; infectious diseases; quantitative; klass; kön; socialhistoria; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Famine has played an essential part in the rise and fall of many civilizations. Yet, many considers the plight of famine a phenomenon of the past, reserved for but the poorest parts of the world. In Europe there are plenty examples of famine and hardship during the 19th century. LÄS MER