Sökning: "jönsson christian"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden jönsson christian.

 1. 1. "Identitet över gränser" : En analys av resejournaler från det svenska 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ale Jönsson Leijon; [2019]
  Nyckelord :den andre; Etnicitet; Identitet; Resor;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine conception of identity in the early 19th century Sweden, and how it is reflected in domestic traveling. The study aims to answer questions regarding which identities are to be found in the material, and why. LÄS MER

 2. 2. Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lüning; Fredrik Östlind; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige Seminar date: 17 January 2019 Course: FEKH69, Bachelor’s Degree Project in Accounting Undergraduate Level, Business Administration Undergraduate Level, 15 University Credits Points Authors: Christian Lüning, Fredrik Östlind, Gustav Nilsson Advisor: Peter W Jönsson Key words: Earning management, Initial Public Offering (IPO), Private equity/Venture capital, Arbitrary accruals, Non-PE backed companies Purpose: The purpose of the study is to examine if private equity-backed companies that lists on the stock exchange uses earning management to a higher degree than companies with different ownership. Methodology: Financial data is retrieved from Bloomberg Terminal. LÄS MER

 3. 3. Till vilket pris? : En komparativ studie av människosyner i svensk och nederländsk lagstiftning gällande prostitution

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Svarf Ingrid Elisabeth Jönsson; [2019]
  Nyckelord :prostitution; view of the human being; autonomy; human dignity; ethics; humanist; christian; naturalistic; freedom; paternalism; legislation;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine which views of the human being that are manifested in the Swedish and Dutch legislation on prostitution. The theoretical framework consists of the humanist, the christian and the naturalistic views of the human being in combination with the concepts of autonomy and human dignity. LÄS MER

 4. 4. lönegapen på midcap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Jönsson; Magnus Johansson; Christian Smith; [2010]
  Nyckelord :Lönegap; ersättning; VD; koncernledning; övriga anställda; omsättning; medelantal anställda; ROE; OMX Stockholm Mid Cap; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien är en undersökning av 15 företag inom 3 bransher på Mid Cap OMX stockholm. Det är en kvantitativ undersökning där vi använt oss av enkel regressionsanalys... LÄS MER

 5. 5. Fördjupningsstudie: Canadian Forest Fire Behavior Prediction System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Johan Linåker; Christian Jönsson; [2010]
  Nyckelord :Advanced Wildland Fire Behavior.; Fire behavior prediction FBP ; Wildland fire; Canadian Forest Fire Danger Rating System CFFDRS ; Fire weather index FWI ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis comprises a review of the Canadian Forest Fire Behavior Prediction System (FBP) with the aim to introduce its main structure, function, limitations and operational features to the Swedish wildland fire community. In short, FBP is a system with which simulations can be made to predict the behavior of wildland fires. LÄS MER