Sökning: "jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 1916 uppsatser innehållade ordet jönsson.

 1. 1. Föräldrars preventiva påverkan på barns brottslighet. : En undersökning om hur föräldrar påverkar barnets utveckling av brottsligt beteenden

  M1-uppsats, Malmö universitet/Enheten för polisiärt arbete

  Författare :Hasan Hindawi; Axel Jönsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upprätthållande av sociala band via bredband- En kvalitativ studie om upplevelserna att upprätthålla en arbetsgemenskap vid arbete på distans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Rask; Peter Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Sociala relationer; distansarbete; arbetsgemenskap; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning i modersmålsundervisning : Ett sätt att främja lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :ALI SHAMMARI; Fatma Hashem; [2022]
  Nyckelord :formativ bedömning; självreglering; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur modersmålslärare arbetar med formativ bedömningi sin undervisning, samt vilka pedagogiska implikationer denna typ av bedömning har påelevens lärande, motivation och måluppfyllelse. Intresset bakom valet av det härproblemområdet grundar sig i att vi, i vårt dagliga arbete med modersmål, har identifierat ettantal utmaningar och svårigheter i just arbetet med modersmålsundervisning. LÄS MER

 4. 4. Detektera mera! : Maskininlärningsmetoder mot kreditkortsbedrägerier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elin Jönsson; [2022]
  Nyckelord :AI; Artificiell Intelligens; Maskininlärning; Detektering; Kreditkort; Kortbedrägeri; XAI; Förklarande AI; SHAP;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks och utvärderas maskininlärningsmetoder för bedrägeridetektering inom kreditkortsbedrägerier med syfte att identifiera problemområden och ange förbättringar. Trots utvecklingen och framfarten av artificiell intelligens (AI), finns det fortfarande problem med att framgångsrikt klassificera kreditkortsbedrägerier. LÄS MER

 5. 5. How an open and encouraging approach to customer complaints can reduce churn - An experimental study focused on customer interactions in SaaS companies followed a service failure

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Jönsson; Gabriel Jönsson; Elias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Software as a service; Churn; Customer complaint; Customer complaint behaviour; Dissatisfaction; Negative word-of-mouth; Repurchase intentions; Service failure; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis mainly aims to investigate how an open and encouraging approach to customer complaints can affect churn in software as a service companies. This by examining how the approach affects the presentation of complaints, dissatisfaction, negative word-of-mouth and customers repurchase intention followed by a service failure. LÄS MER